Noodnummer 101

Resultaten Lokale Veiligheid

 

In voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan voor 2013-2016 heeft de Lokale Politie van Arro Ieper een enquête verspreid onder de inwoners van de zone. In een 10-tal rubrieken konden de inwoners hun mening kwijt omtrent de werking van de lokale politie. Er werden heel wat burgers en sleutelfiguren thuis bevraagd door de wijkinspecteurs met een klassieke papieren versie. Ook de burgemeesters, politieraadsleden, parketmagistraten, voorzitters en directeurs van verschillende maatschappelijke organisaties zoals OCMW, CBJ, CLB, scholen,... werden aangeschreven. Er was ook een digitale versie van de bevraging die een maand lang op de website www.arroieper.be te vinden was.

In totaal werden 628 enquêtes verwerkt. 196 vragenlijsten of 31,21 % werden ingevuld door bezoekers van de website.

Graad van tevredenheid over de algemene werking

54,59 % van de respondenten die de enquête via de website hebben ingevuld zijn tevreden tot zeer tevreden over de algemene werking van de politie. Bij de aangeschreven of aangesproken respondenten blijkt 82,18 % tevreden tot heel tevreden te zijn over de werking van de politie.

18,88 % van de respondenten die de enquête rechtstreeks via de website hebben ingevuld zijn ontevreden tot zeer ontevreden. Dit in vergelijking met de 0,23% ontevredenheid van de aangeschreven of aangesproken respondenten.

Lokale aandachtspunten

Op gemeentelijk niveau zullen door de lokale commissariaten de plaatsgebonden veiligheid- en leefbaarheidproblemen worden aangepakt. De wijkagent zal in samenwerking met diverse betrokken partijen werken aan een oplossing of verbetering van het buurtgebonden probleem. In de onderstaande tabel kan u een overzicht vinden van de belangrijkste punten die per stad of gemeente binnen onze zone werden aangegeven. Op de website http://www.arroieper.be kan u per lokaal commissariaat kijken waar de problematiek zich bevindt op niveau van de wijken.

Ieper

Inbraak in woningen, drugproblematiek, sluikstorten, vandalisme, rijden zonder verzekering of geldig keuringsbewijs, onaangepaste snelheid binnen de bebouwde kom, drugs- en alcohol in het verkeer.

Poperinge

Inbraak in woningen, drugproblematiek, onaangepast snelheid binnen en buiten de bebouwde kom en zichtbaarheid op de weg van fietsers en bromfietsers.

Wervik

inbraak in woningen en vandalisme.

Zonnebeke

Inbraak in woningen, sluikstorten, onaangepaste snelheid binnen de bebouwde kom en rijden zonder verzekering.

Heuvelland

Inbraak in woningen, onaangepaste snelheid binnen de bebouwde kom, sluikstorten en wildparkeren.

Staden

Inbraak in woningen, onaangepaste snelheid binnen de bebouwde kom, illegale vreemdelingen en sluikstorten.

Moorslede

Inbraak in woningen, onaangepaste snelheid binnen de bebouwde kom, illegale vreemdelingen, sluikstorten en wildparkeren.

Langemark-Poelkapelle

Inbraak in woningen en illegale vreemdelingen.

Vleteren

Onaangepaste snelheid binnen de bebouwde kom en sluikstorten

Mesen

Sluikstorten

 

Zonale aanbevelingen

Uit de bevraging van de belanghebbenden kunnen volgende zonale aandacht- of verbeterpunten voor de werking van de lokale politie voor de beleidsperiode 2013-2016 worden weerhouden:

  • Het nemen van initiatieven om de zichtbare aanwezigheid van de politie in het straatbeeld, zowel overdag als bij nacht als bij fuiven/uitgaansbuurten te verhogen
  • Het verzekeren van een snellere tussenkomst op het terrein in het raam van de oproepafhandeling
  • Werken aan de naambekendheid van onze website
  • Aanhouden van de inspanningen ter beheersing van de drugscriminaliteit, vandalisme en inbraak in woningen en gebouwen
  • Aanpak van de problematiek sluikstorten binnen het domein overlast
  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg door het versterken van het toezicht op verkeershandhaving met bijzondere aandacht voor onaangepaste snelheid binnen de bebouwde kom, drugs- en alcohol in het verkeer, rijden zonder verzekering of geldig keuringsbewijs en het nemen van maatregelen ter verhoging van de zichtbaarheid op de weg van fietsers en bromfietsers.

Via deze weg zou de Lokale Politie van Arro Ieper graag alle personen bedanken die de enquête hebben ingevuld.