Noodnummer 112

Preventie & Veiligheid

 

Politiezone Arro Ieper lanceert Nieuwe preventie-campagne met Wereldbeker Voetbal

Het WK voetbal in Brazilië komt dichterbij. Ook in de politiezone Arro Ieper bereiden verschillende verenigingen zich voor om de WK wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm uit te zenden. De eerste wedstrijden worden al om 18 uur 's avonds gespeeld. De FOD Volksgezondheid kondigt dan ook extra controles aan. Volksgezondheid vreest immers dat er alcohol verkocht wordt aan minzestienjarigen.

PZ Arro Ieper wil hierbij inzetten op preventie en ondersteunt de organisatoren, winkeliers en uitbaters van nachtwinkels met preventiemateriaal dat informeert over de leeftijdsgrens voor het aanbieden van alcohol en sterke drank.

Er is voorzien in affiches en infofiches voor barpersoneel.

Het campagnemateriaal kan gratis aangevraagd worden bij de preventiedienst of afgehaald worden in de verschillende lokale commissariaten.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt deze campagne doorgetrokken met een preventiestand op verschillende evenementen in de politiezone, startend met de GEKO YPRES Rally.

preventie1618

Sinds 10 januari 2010 geldt er een nieuwe regeling voor verkoop en schenken van alcohol aan jongeren. De wet stelt duidelijk: geen alcohol voor min-zestienjarigen en geen sterke drank voor min-achtienjarigen. Niet op café, maar ook niet in de supermarkt, (nacht)winkel of drankautomaat.

  • Alcohol verkopen, aanbieden of schenken aan jongeren onder de 16 jaar is verboden. Alle dranken met meer dan 0.5% alcoholgehalte (wijn, schuimwijn, cider, bier,...) vallen onder de noemer alcohol.
  • Voor sterke drank ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. Sterke drank is elke gedestilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2% of gegiste drank van meer dan 22%. Rum en wodka, maar ook alcopops (breezers) zijn voorbeelden van sterke drank.

Verkopers en uitbaters mogen een leeftijdsbewijs vragen aan idereen die alcohol of sterke drank wil kopen. De inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid controleert de toepassing van deze wetgeving. Ook de politie kan in geval van overtreding een PV opstellen.

Een informatie- en sensibiliseringscampagne is opgezet, waarbij het logo verwerkt is in een affiche met QR code en vermelding van de sociale media Facebook en Twitter. De QR code leidt de bezoeker naar een pagina op de website, waar meer informatie wordt gegeven omtrent de campagne en de volgende hulpverleningsinitiatieven in de regio.

SterkeDrank_BLAUW

Voor vragen over drank, drugs of andere verslavingen, kunnen jongeren terecht bij:

JAC CENTRAAL WEST-VLAANDEREN

Je kan bij JAC Centraal West-Vlaanderen online (www.jaccentraalwestvlaanderen.be) terecht voor informatie, advies en doorverwijzing (ook via chat, e-mail en facebook).
Kom je er niet uit en wil je erover praten? Dan kan je na afspraak terecht in het CAW Centraal West-Vlaanderen, Maloulaan 43, 8900 Ieper - 057 22 09 30. 

DE DRUGLIJN

Je kan De Druglijn contacteren via telefoon (078 15 10 20), e-mail, chat of via skype (www.druglijn.be).
Je blijft anoniem en krijgt een persoonlijk antwoord, ook online. De Druglijn bezorgt je betrouwbare informatie, maar luistert ook naar je verhaal, geeft een eerste advies en vertelt je waar je terecht kan voor hulp en preventie.

AMBULANTE DRUGZORG IEPER

Ambulante Drugzorg Ieper maakt deel uit van Kompas vzw (www.kompasvzw.be) en is een ambulant centrum in de Oude Houtmarktstraat 11 te Ieper. Je kan er met je vraag terecht via 057 42 41 44 of adikompas@skynet.be.
Als jij en/of je gezin zich in een crisissituatie bevinden en er zijn vermoedens van druggebruik, komt Kompas ook aan huis. Aanmeldingen via kompasaanhuis@gmail.com of 0474 26 09 74.

'T CIRCUIT

't Circuit is een vroeginterventieproject van Sint-Jozefskliniek Pittem, Kompas vzw en CGG Largo, gericht op jongeren die experimenteren met alcohol en andere drugs. Deelnemen aan het project is gratis en aanmelden kan op 051 25 99 30.

VAD

De website van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (www.vad.be) leert je verstandig omgaan met alcohol en andere drugs.

 

 

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Preventiecoördinator Rebecca Depuydt
057 230 517 
preventiedienst@arroieper.be
 
 
preventie tot interventie
De lokale politie Arro Ieper hecht veel belang aan preventie.De preventiedienst van de politiezone coördineert de verschillende preventieprojecten, in samenwerking met zowel interne als externe diensten.In het onderdeel preventie kunt u alle informatie vinden over de vijf thema's waarrond de preventiedienst werkt:
  • Drugpreventie
  • Geweldpreventie
  • Fuifbeleid
  • Diefstalpreventie
  • Fietsregistratie