Noodnummer 112

BOB-Campagne opnieuw van start

Tijdens de eindejaarsperiode organiseert het BIVV elk jaar opnieuw een BOB-campagne. Deze campagnes zijn gericht tegen alcohol in het verkeer, en worden gekenmerkt door een verhoging van het aantal controles.

Dit jaar begint de campagne al op vrijdag 29 november, twee weken vroeger dan gebruikelijk. Het nieuwe thema van de campagne wordt dan ook meegedeeld.

Het nationale streefdoel is om 250.000 testen af te leggen.

Wie een negatieve blaastest aflegt bij de politie krijgt een sleutelhanger. 

Ook de Lokale Politie Arro Ieper doet mee aan deze actie. Concreet zal er een verhoging zijn in het aantal alcoholcontroles vanaf van 29 november 2013 tot 27 januari 2014.

Aansluitend op de campagne die deze zomer werd gevoerd, is "Bobben" opnieuw een werkwoord. Het algemene thema legt de nadruk op het vooraf organiseren van uw vervoer. Spreek af wie BOB zal zijn, plan in samenwerking met het openbaar vervoer of opteer om lokaal te overnachten en het verkeer te vermijden.