Noodnummer 101

Geweldpreventie

Geweld heeft ingrijpende gevolgen voor de slachtoffers. Daarom is een adequate aanpak van geweld van groot belang.

doc20120216115812_001

Preventie kan hierin niet ontbreken.

De preventiedienst werkt dan ook mee aan de aanpak van geweldsdelicten.

Onderverdeling