Noodnummer 101

Johan VANTHOURNOUT Terug naar overzicht

Wervik_VANTHOURNOUT Johan

Wijkinspecteur Wervik Zuid

  • Sint-Pol 5
  • 8940 Wervik
  • T: 056 234 620

Meer info

Johan Vanthournout is wijkinspecteur voor de wijk Wervik Zuid. Zijn regiocommissariaat ligt in Wervik.

U kan hem mailen via PZ.Arroieper.RegioOost@police.belgium.eu.

  

Ligging van de wijk

De wijk is gelegen te Wervik, dewelke één van de oudste steden is van België, vroeger Viroviacum genaamd, waar destijds tijdens archeologische opgravingen steentijdartefacten werden gevonden vermoedelijk afkomstig van de Menapiërs.

Deze wijk neemt een start vanuit het hartje van Wervik, Sint-Maartensplein, waar het gemeentehuis zich situeert. De omschrijving omvat het gehele stadscentrum en reikt dan verder zuidwaarts af richting Koestraat, parallel met de Leie, die voeger Wervik scheidde van Wervicq-Sud (Frankrijk).

  

Beschrijving van de wijk

In de wijk is buiten de tijdens het weekend bloeiende horecazaken ook nog de imposante Sint-Medarduskerk, gelegen op de Vrijdagmarkt, die leidt naar de Grensbrug die België scheidt met Frankrijk ( Wervicq-Sud).

In de Magdalenastraat die dicht aanleunt aan het stadscentrum is het Sint-Jozefscollege (De Graankorrel met administratieve vestiging) gelegen alwaar het 3°,4°,5°, en 6° leerjaar is gelegen.

Aan de achterzijde van het Sint-Jozefscollege treffen we in de Sint-Jorisstraat het RVT-gebouw Mater Amabilis aan alwaar ook tal van nieuwe serviceflats zijn gebouwd.

Op het einde van de straat treffen we aan de links gelegen kant terug een ander rustoord aan, zijnde het Pardoen, gelegen aan de Akademiestraat, voornoemd pand werd te klein en men is er volop aan het renoveren alsook een volledig nieuw vleugelgedeelte aan het bijbouwen aanleunend aan de Koestraat waar de voorzijde nu zal gesitueerd zijn.

Niet dat Wervik een stokoude bevolking telt doch in de wijk is er op de Steenakker nog een RVT, zijnde het Sint-Janshospitaal alwaar tal van hulpbehoevende en revaliderende personen van allerlei leeftijd worden opgenomen.

Terug naar de koestraat nu, is het Instituut Mater Amabilis gelegen ( nu eveneens een afdeling van De Graankorrel) zijnde vestiging 2 alwaar het 1° & 2° kleuter is ondergebracht en waar men ook het lager secundair en beroepsafdeling kan doorlopen.

Aan de overzijde van het Instituut Mater Amabilis eveneens in de Koestraat zijn de jeugdlokalen gelegen van zowel de CHIRO als van de KSA.

Als men verder in de Koestraat vordert richting Komen treft men op het einde van de Koestraat het alom bekende Tabaksmuseum aan met daarnaast de Retro-herberg "In Den Grooten Moreaen" met daaraan gekoppeld de witgeschilderde oude windmolen (Briekemolen). Kortbij de Koestraat, meer bepaald in de Theodor Godtschalckwijk treffen we een 18-tal kleine bejaardenwoningen aan.

Wanneer men nog zuidelijk gaat richting Leie komt men in de residentiële wijk van de Hansbekestraat met tal van nieuwe woningen.

Over de Leiebrug, eveneens gelegen in de Hansbekestraat komt men terecht in het natuurdomein "De Balokken", een groene zone met allerlei beplantingen dat een oase van rust uitstraalt en ligt tussen de nieuwe en de oude Leiearm.

Op het recreatiedomein de "De Balokken" is naast de cafetaria eveneens een klein haventje voor plezierboten gevestigd.

Wanneer we terugkeren richting Wervik centrum treffen we in de Komenstraat de enige te Wervik (met uitzondering van Geluwe) gelegen verkeerslichten aan dit op het kruispunt dewelke leidt naar ofwel richting Komen ofwel richting Komen-Ten Brielen (Ten Brielenlaan) ofwel richting Menen-Geluwe.

Voornoemde rijbaan betreft een rijksweg (N515).