Noodnummer 101

Angelique LEMAHIEU Terug naar overzicht

Angelique lemahieu

Wijkinspecteur Ieper Centrum Noord

  • Ter Waarde 54
  • 8900 Ieper
  • T: 057 230 530

Meer info

Angelique Lemahieu is wijkinspecteur voor de wijk Ieper Centrum Noord. Haar regiocommissariaat ligt in Ieper.

U kan haar mailen via  PZ.ArroIeper.RegioCentrum@police.belgium.eu.

  

Ligging van de wijk

Zoals uit de naam Ieper Centrum Noord kan worden afgeleid, betreft het een centrumwijk, noordelijk gelegen van het oude stadscentrum.

Aan de noordzijde wordt de wijk begrensd door de Brugseweg, de Diksmuidseweg en de Oude Veurnestraat. De oostzijde wordt begrensd door de Kalfvaart en de Lange Torhoutstraat en de westzijde wordt begrensd door de Maarschalk Haiglaan en de Oude Vaartstraat. De scheiding met het oude centrum ligt op de Jules Capronstraat, de Elverdingsestraat, naast de kathedraal naar de Oude Houtmarktstraat.

  

Beschrijving van de wijk

Het is een dichtbevolkt woongebied met enkele bijzondere kenmerken.

Er is hier duidelijk sprake van een multiculturele samenleving. In de loop der jaren maakten allochtonen een steeds groter deel van de bevolking uit. Vooral mensen uit de voormalige Oostbloklanden lijken de weg naar dit Ieperse stadsgedeelte gevonden te hebben. Andere nationaliteiten zijn iets minder vertegenwoordigd. De grootste concentratie situeert zich in de Lange Torhoutstraat, de Henri Cartonstraat en de Surmont de Volsberghestraat.

Een aantal hoge appartementsgebouwen bepalen mee de skyline van Ieper. Ze bieden onderdak aan talloze Ieperlingen. De voornaamste gebouwen bevinden zich in de omgeving van de Brugseweg, de Waterkant, de Werfstraat, de Weverijstraat en de Slachthuisstraat. Er zijn plannen voor een nieuwbouw op het zogenaamde kattekerkhof bij de recent gerenoveerde oude Picanolsite. Deze zone werd ondertussen opgewaardeerd tot de huidige Neerstad, met een moderne bibliotheek en een sociale woonwijk.

Een aantal oudere gebouwen in de wijk werden door de eigenaars onderverdeeld in kleine studio's. Die worden nu verhuurd aan personen met een beperkt budget, die meestal voor korte tijd een onderkomen zoeken. Deze vorm van verhuring impliceert dat er een bevolking van diverse afkomst wordt aangetrokken.

Er is slechts één residentiële woonwijk, die zich situeert in de omgeving van de Steendam. Een aantal percelen werden recent nog verkaveld om aan de toenemende vraag te voldoen.

Opvallend is de bijna totale afwezigheid van industrie in dit gedeelte. Slechts enkele kleinere ondernemers en éénmanszaken hebben zich hier gevestigd.

Een klein winkelcentrum is bereikbaar via de Maarschalk Haiglaan. Deze weg vormt ook één van de grootste verbindingsassen tussen de Noorder- en Zuiderring, zodat tijdens de spitsuren aanzienlijke files mogelijk zijn.

Eén van de pijnpunten in de wijk is het Astridpark. Enerzijds is dit een plek waar Ieperlingen tot rust komen. Anderzijds houden veel jongeren zich daar 's avonds en tijdens de schoolpauzes op. Dit heeft als gevolg dat vandalisme en sluikstorting veelvuldig voorkomen, tot ergernis van de andere parkbezoekers. In samenspraak met het stadsbestuur zullen enkele structurele aanpassingen gebeuren. In combinatie met regelmatig politietoezicht zal dit hopelijk het gewenste resultaat opleveren.

De gevangenis van Ieper bevindt zich in de Elverdingsestraat. Het betreft een oud gebouw, die nu wat aangepast wordt aan de huidige normen. Daarnaast zorgt een omvangrijk bejaardentehuis aan de Wieltjesgracht, met daarbij horende serviceflats, voor een constant wisselende bevolking, met de nodige administratie tot gevolg.

Het mag duidelijk zijn dat de bewonersdiversiteit in deze wijk uitermate groot is.  Onoverkomelijke problemen hebben er zich echter als gevolg hiervan nog niet voorgedaan.