Noodnummer 101

Politieposten

In elke gemeente van onze politiezone is er een politiepost. 

Taken

Twee grote taken van elke politiepost zijn het onthaal en de wijkwerking.

Onthaal

Beantwoorden van vragen, informatie geven, doorverwijzen, klachten en aangiften noteren, afleveren van documenten, ...

Wijkwerking

De wijkinspecteurs zijn het eerste aanspreekpunt voor de bevolking. Ze zien toe op de orde, rust en veiligheid in hun wijk.

Elke regiopost of elk commissariaat heeft daarnaast nog veel andere taken. Bijvoorbeeld: toezicht op het wegverkeer, misdrijven opsporen en de veiligheid verzekeren bij kleine en grote manifestaties. Jaarlijks werkt de politie een lokaal actieplan uit voor het veiligheidsbeleid in de eigen gemeente.

Medewerkers en openingsuren

Klik op de kaart bovenaan deze site op uw gemeente om naar de pagina van uw politiepunt te surfen.