Noodnummer 101

Klachten of felicitaties met betrekking tot politieoptreden

 

Om de werking van de organisatie te verbeteren kan u hier uw ervaringen kwijt. Het kan hierbij gaan om een positieve suggestie dan wel om een negatieve ervaring of zelfs klacht inzake de werking van onze organisatie of één van zijn medewerkers.

Let wel, dit gaat over klachten tegen ons personeel, suggesties voor onze werking of incidenten waarbij de politie is betrokken.  Het is in uw belang zo volledig mogelijk te zijn. 

 

Wat hier niet thuishoort is een repliek op een vastgestelde inbreuk, een bijkomende verklaring of een vraag voor een dringende tussenkomst.

 

 

Voor een efficiënte en snelle behandeling, gelieve het formulier volledig en correct in te vullen. Anonieme en/of onvolledig ingevulde klachten kunnen zonder gevolg worden geklasseerd.

Elke persoon die een kwaadwillige, niet gefundeerde klacht of aangifte indient, stelt zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke vervolgingen (art. 443 e.v. van het Strafwetboek).

 

DIT FORMULIER IS NIET GESCHIKT VOOR MELDINGEN OF AANGIFTES.

Voor meldingen kan je terecht op het e-loket door hier te klikken.

Voor een klacht tegen een burger maakt u best een afspraak door hier te klikken.

 

Is uw melding erg dringend? Vraagt u om een snelle interventie? Hiervoor kan u terecht op onze dispatching via het nummer 057 230 500 of het noodnummer 101.

De klachten worden opgevolgd door onze dienst Interne Kwaliteitszorg

 

  • * Verplichte velden