Noodnummer 101

Gespecialiseerde Steun

 

De afdeling gespecialiseerde steun groepeert de diensten die een gespecialiseerde functie inhouden.

De veelheid en de diversiteit van de bevoegdheden en de opdrachten die aan de politiediensten toevertrouwd worden, noodzaken dat het politiepersoneel zich in sommige domeinen specialiseert.

Binnen de afdeling gespecialiseerde steun onderscheiden wij de volgende diensten:

Aan deze afdeling is er ook een pool van administratieve medewerkers toegevoegd.

De medewerkers van de afdeling gespecialiseerde steun, verrichten ambtshalve vaststellingen en onderzoeken in hun specifieke materie. Zij bieden tevens ondersteuning aan de andere afdelingen en diensten van de politiezone, wanneer hun gespecialiseerde kennis een meerwaarde biedt.