Noodnummer 101

Preventieadviseur

 

De preventieadviseur heeft als taak het welzijn van de eigen werknemers op het werk te bevorderen. Dit doet hij door het verstrekken van adviezen aan werkgever, leidinggevenden, comité PBW en werknemers. Hij bekleedt hierbij een onafhankelijke en neutrale positie.

Welzijn op het werk beslaat de volgende domeinen:

  1. De arbeidsveiligheid
  2. De bescherming van de gezondheid van de werknemer
  3. De psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  4. De ergonomie
  5. De arbeidshygiëne
  6. De verfraaiing van de arbeidsplaatsen
  7. De maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de punten 1° tot 6°

De verantwoordelijkheid voor het welzijn op het werk ligt bij de werkgever en de leidinggevenden. Bij de uitvoering van hun opdrachten worden zij geacht advies te vragen aan de preventieadviseur en hem zoveel mogelijk te betrekken bij veranderingen in de politiezone, de aankoop van nieuwe arbeidsmiddelen, de aankoop van beschermingsmiddelen, enz.

De preventieadviseur onderzoekt op quasi permanente wijze de risico's, de gebeurde incidenten en ongevallen en de geformuleerde klachten.

Documenten- en informatiebeheer vormen een hoeksteen voor de aantoonbaarheid van het welzijnbeleid van de werkgever en voor de interne (aan comité PBW en werkgever) en externe (aan de overheid) rapportering.

De preventieadviseur werkt nauw samen met de arbeidsgeneesheer en andere deskundigen van in en buiten de politiezone. Vaak vervult hij hierbij een coördinerende rol. 

 

Contactgegevens:

Preventieadviseur Koen Sohier
Ter Waarde 54
8900 Ieper
  
Tel.: 057 230 525
E-mail: Koenraad.sohier@police.belgium.eu