Noodnummer 101

De zonale veiligheidsraad

 

Sinds de politiehervorming beschikt elke politiezone over een zonale veiligheidsraad, die de afspraken vastlegt tussen de politie en de bestuurlijke en gerechtelijke overheid.

De strategische doelstellingen van de politiezone worden ingeschreven in een zonaal veiligheidsplan, dat elke vier jaar hernieuwd wordt. Het is de taak van de zonale veiligheidsraad om dit plan voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Daarbij wordt gestreefd naar een optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

Door de Zonale Veiligheidsraad werden volgende prioriteiten weerhouden in het ZVP 2014-2017:

  • de aanpak van de inbraakproblematiek, met bijzondere aandacht voor de grenscriminaliteit
  • de aanpak van criminaliteit verbonden aan het gebruik van informatie- en communicatiemiddelen
  • de aanpak van misdrijven gekwalificeerd onder de noemer overlast
  • opvolging van de inzet naar aanleiding van de herdenkingsplechtigheden in het raam van WO I
  • aanpak van geweld tegen personen van het openbaar ambt of een openbare dienst. Bijzondere aandacht voor de opvolging procedure intrafamiliaal geweld
  • realisatie van de aanbevelingen van de externe auditfirma
  • uitwerking van een managementinformatiesysteem om de organisatie beter aan te sturen
  • uitwerking van een gestructureerd intern en extern communicatieplan

 

Samenstelling van de zonale veiligheidsraad:

 

Functie

Lid

Voorzitter

Emmily Talpe (Ieper)

Burgemeester

Christof Dejaegher (Poperinge)

Burgemeester

Youro Casier (Wervik)

Burgemeester

Ward Vergote (Moorslede)

Burgemeester

Francesco Vanderjeugd (Staden)

Burgemeester

Ingrid Vandepitte (Zonnebeke)

Burgemeester

Wieland De Meyer (Heuvelland)

Burgemeester

Dominique Cool (Langemark-Poelkapelle)

Burgemeester

Stephan Mourisse (Vleteren)

Burgemeester

Sandy Evrard (Mesen)

Procureur des Konings

Filiep Jodts (parket)

Korpschef

Kenneth Coigné (lokale politie)

Secretaris

Ellen Cloet (lokale politie)

 Directeur-coördinator

Alain Delaender (federale politie) 

 Gerechtelijk directeur

Kurt Desoete (federale politie) 

  

Het volledige zonale veiligheidsplan kan u hier terugvinden.