Noodnummer 101

Openstaande vacatures

 

 

 

De Politiezone Arro Ieper zoekt versterking met deze openstaande vacatures:

Opgepast : Deze vacatures zijn voor administratieve functies!

  
 De politiezone Arro Ieper gaat over tot de contractuele aanwerving van:


Technisch medewerker (niveau C) voor de dienst logistiek.

Functieomschrijving

- Basisonderhoud gebouwen, parkings en opritten
- Specifiek onderhoud gebouwen
- Onderhoud en herstellingen voertuigenpark
- Ondersteuning dienst logistiek
- Bijstand leveren bij uitvoering van werken door derden

 

Profiel

- Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale rijksbesturen

 

Aanbod

Een voltijdse job (contract van 1 jaar, verlenging mogelijk) in een boeiende omgeving gekenmerkt door vele menselijke contacten.

 

Info

De volledige functiebeschrijving kan je hier bekijken.

  
 

1 ICT-assistent (niveau C) voor de dienst ICT

 

De volledige functiebeschrijving en solliciteren: www.jobpol.be. 

 

1 Consulent ICT-LCCU (niveau B) voor de dienst recherche

 

De volledige functiebeschrijving en solliciteren: www.jobpol.be.

Verdere informatie over deze vacatures kan bekomen worden bij de dienst personeelsbeheer:


diensthoofd Joost Dekaezemaker
Ter Waarde 54 te 8900 Ieper
tel. 057 23 05 12
e-mail PZ.ArroIeper.Personeelsbeheer@police.belgium.eu 

 
 
 
 
 
Heb je interesse voor een job bij onze diensten maar ben je nog niet werkzaam bij de politie? Aarzel dan niet om onze beroepenvoorlichters te contacteren of neem gerust een kijkje op de website https://jobpol.be/nl