Noodnummer 101

Campagne tegen gas snuiven

 

Het snuiven van vluchtige snuifmiddelen is geen recent fenomeen, maar gaat met ups en downs. Het kan een trend zijn in een bepaalde leeftijdsgroep in een regio of stad. Het gebruik is typisch voor zeer jonge tieners en past in hun experimenteergedrag. De producten die daarvoor gebruikt worden, kunnen variëren: soms gaat het om vluchtige, organische oplosmiddelen zoals benzine, soms gaat het om drijfgassen in spuitbussen en soms gaat het om verdovingsmiddelen zoals ether. Dit zijn producten die gemakkelijk en relatief goedkoop in de handel te krijgen zijn.

Het snuiven van aanstekergas is levensgevaarlijk. Enerzijds gaat het (meestal) om zeer brandbare producten, die kunnen leiden tot ontploffing en brand. Brandwonden (handen, gelaat en ogen) zijn mogelijke levenslange gevolgen van gebruik. Bij het inademen van gas uit spuitbussen en gasflessen ontstaat door de druk ook de kans op vrieswonden in mond en keelholte. Anderzijds veroorzaakt dit prikkeling van de slijmvliezen, mond, neus, keel en luchtpijp, wat kan leiden tot ademhalings-stoornissen. Door zuurstofgebrek in de hersenen kunnen hartkloppingen en gevaarlijke bloeddrukschommelingen ontstaan. Wanneer men doorgaat kan men bewusteloos of in coma raken, wat in uitzonderlijke gevallen kan leiden tot hartstilstand met de dood tot gevolg.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Preventiecoördinator
Tel. 057 230 517
pz.arroieper.preventie@police.belgium.eu

Foto's