Noodnummer 101

Modder op de weg

 

Van september tot december loopt de jaarlijkse campagne tegen modder op de weg. Tijdens de oogstperiode besteedt de lokale politie van Arro Ieper de nodige aandacht aan de verkeersveiligheid op landbouwwegen.

De campagne heeft als doelstelling aanwezigheid van modder op de weg tijdens het oogstseizoen te voorkomen. Indien dit niet mogelijk is is het de bedoeling dat de bevuilde wegen zo snel mogelijk gereinigd worden. De weggebruikers moeten ook gewaarschuwd worden voor het gevaar van de bevuilde wegen door een aangepaste signalisatie ter beschikking te stellen. 5. Nieuw dit jaar is dat de campagne zich richt tot alle “modder-veroorzakers” zoals bij bouwwerven.

Uit cijfers van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, blijkt dat er jaarlijks gemiddeld zo’n 155 slachtoffers betrokken zijn bij wegongevallen met landbouwvoertuigen. De meeste gebeuren in West-Vlaanderen. 

In deze folder kan je hierover meer informatie vinden zoals de specifieke wetgeving en de maatregelen die landbouwers moeten treffen tijdens de oogstperiode. Hieronder kan je een korte samenvatting vinden:

Voorkomen

Voorkom ten allen tijde ernstige vervuiling van de weg door de modder en de bevuiling van de machines, landbouwtrekkers en andere voertuigen te verwijderen voordat je de weg oprijdt

Melden

Modder op de weg kan je melden via:

• 1700 en meldpuntwegen.be : zonder incidenten en als er geen verkeersbord staat
• 101 en 112 of de app 112: met incidenten zoals een val of verkeersongeval

Waarschuwen

Waarschuw de andere weggebruikers voor het gevaar door tijdig de "modderborden" in de wegberm te plaatsen, rechts in de rijrichting op ongeveer 150 meters vôôr het vervuilde weggedeelte. Doe dit op een weg waar het verkeer in twee richtingen is toegelaten voor de beide rijrichtingen.

Bevestig het bord op een stevige paal, bij het plaatsen dient je er rekening mee te houden dat de onderkant van het bord op ongeveer 1,5 meter boven het oppervlak van de berm komt.

Schoonmaken

Maak bevuilde weggedeelten onmiddellijk weer schoon. Op drukke wegen kan de wegbeheerder uit veiligheidsoverwegingen ervoor kiezen de weg zelf schoon te (laten) maken en de kosten hiervoor (gedeeltelijk of volledig) aan U door te berekenen. Dit gebeurt in onderling overleg.

Maak gebruik van reflecterende vestjes om je aanwezigheid op de openbare weg tijdens deze werkzaamheden voor de weggebruikers te benadrukken.

Borden verwijderen

Verwijder de borden onmiddellijk als de weg weer schoon is. Het onnodig laten staan van deze borden vermindert de effectiviteit van de actie.