Noodnummer 101

Lokale Veiligheidsmonitor

 

Hoe veilig of onveilig voel jij je als inwoner van onze zone? Welke problemen en pijnpunten ervaar je? Waarop moet jouw politie volgens jou meer inzetten? Via de "Veiligheidsmonitor", een enquete die in heel wat willekeurig geselecteerde brievenbussen zal belanden, willen we een idee krijgen van het veiligheidsgevoel van de burger. Met de verzamelde gegevens kan een sterk veiligheidsbeleid opgesteld worden. 

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's.
Via dit kanaal word je als burger bevraagd over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

430.000 personen werden op toevalligerwijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van jouw gemeente/stad.

Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Je medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.
Concreet worden de verschillende vragenlijsten vanaf mei dit jaar verspreid. Wie via een statistische toevalssteekproef wordt geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen.
De resultaten worden in 2025 verwacht.

Krijg je deze vragenlijst in de bus, neem dan even de tijd deze in te vullen en terug te bezorgen. Je antwoorden zijn voor ons van groot belang!

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.