Noodnummer 101

Maatregelen droogte

 

 

 

Update 11/10/2022: In het algemeen hebben de meeste waterlopen ondertussen opnieuw de minimale drempels bereikt. Bijgevolg heft de gouverneur in zijn besluit van 10/10/2022 het tijdelijk onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen in de provincie West-Vlaanderen op. De permanente onttrekkingsverboden blijven wel gelden. Een overzicht van de permanente onttrekkingsverboden kan je hier terug vinden. Plaatselijk kunnen omwille van blauwalgen wel tijdelijke captatieverboden blijven gelden (https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel).