Noodnummer 101

Maatregelen droogte

 

 

Oppompverbod
 

Update 03/08/2023: Door de toegenomen debieten en de hoeveelheid neerslag die nog voorspeld wordt de komende dagen wordt het onttrekkingsverbod voor de volgende waterlopen geschrapt: de Hertsbergebeek, Kerkebeek, Handzamevaart, Martjesvaart, Devebeek en de Heulebeek. Ook de Poekebeek staat momenteel terug op normaal peil waardoor het onttrekkingsverbod op het opwaarts traject wordt geschrapt.
Het blijft verboden om water te onttrekken van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten uit de stroomgebieden van De Blankaart (gedeeltelijk), De Kemmelbeek (gedeeltelijk) en De Rivierbeek (volledig).

captatie23aug

Verkoeling opzoeken?
 
Met warm weer is de verleiding groot om in een rivier of openbare waterpartij verkoeling op te zoeken. Dit is echter gevaarlijk! De lage waterstand, onderstromingen of verborgen obstakels net onder de waterlijn kunnen levensbedreigend zijn.
Behoudens door de bevoegde overheid is het verboden openbare vijvers, beekjes, waterlopen of andere waterpartijen te betreden of er in te zwemmen. (zonale verordening).

Maatregelen blauwwier Dikkebusvijver

Op basis van het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid besluit de burgemeester volgende verbods- en voorzorgsmaatregelen op te leggen op Dikkebusvijver vanaf 18 juli 2023:
1) Alle waterrecreatie waarbij in grote mate en rechtstreeks contact is met het water (zwemmen, surfen) zijn verboden
2) Waterrecreatie met een beperkter rechtstreeks contact met water worden ontraden, maar zijn niet verboden (varen, roeien, pedalo, bootvissen, kajakken)
3) Hengelen blijft toegestaan, voor zover de hengelaar contact met vijverwater maximaal vermijdt. Bootvissen wordt ontraden.
4) Hondenbaasjes mogen hun hond niet laten zwemmen/het water laten betreden