Noodnummer 101

Brandgevaar

Het is erg droog en daardoor brandgevaarlijk in de natuur. Natuur en Bos kondigt daarom code oranje af in Oost-Vlaanderen. Wees voorzichtig, rook niet en maak geen vuur in natuur- en bosgebieden.

We bevinden ons in een periode van aanhoudende droogte, zonder significante neerslag. Dit brengt een hoog risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden.

Code oranje: wat betekent dat?

Het is erg droog en en daardoor brandgevaarlijk in de natuur. Natuur en Bos kondigt daarom code oranje af in haar bos- en natuurgebieden.

Wees voorzichtig! Rook niet in natuur- en bosgebieden! Vuur maken is verboden! Laat kinderen niet zonder toezicht in een bos- of natuurgebied!

Natuurbeheerders en de brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en meer mankracht ingezet.

 

Oppompverbod

 Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele waterlopen kritisch laag. Voor deze waterlopen geldt vanaf 17 mei een tijdelijk het verbod om water te onttrekken. Gouverneur Carl Decaluwé nam vandaag deze noodzakelijke maatregel samen met het provinciaal droogteoverleg. Vanaf 17 mei 2022 komen er dus tijdelijke onttrekkingsverboden voor de stroomgebieden van de Blankaart, de Rivierbeek, de Heulebeek, de Kemmelbeek, de Kerkebeek, de Martjesvaart en de Handzamevaart. Voor de stroomgebieden van de Martjesvaart, Handzamevaart en de Kemmelbeek geldt het verbod wel niet voor het afwaarts traject aan het mondingsgebied van de IJzer. Lees hier het persbericht van de Gouverneur.