Noodnummer 101

Maatregelen Coronavirus

 

 

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken heeft de federale regering een aantal maatregelen opgesteld. Wij proberen deze hier zo goed en actueel mogelijk op te lijsten. Sommige steden of gemeenten kunnen ook extra maatregelen hebben, je kan deze vinden op hun site.

   

 

Algemene maatregelen

 

Voor een actueel overzicht van alle maatregelen kan je steeds terecht op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ - De vragenlijst wordt altijd zo snel mogelijk aangepast volgens de nieuwe besluiten van de Nationale Veiligheidsraad. Deze lijst blijft de officiële bron, bij eventuele tegenstrijdigheden op deze pagina, primeert de info op de website van de Federale Overheid. 

 

 Bij je thuis

Er zijn geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of in toeristische logies.

   

 

Werken

het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren.

 

Winkelen

Er is  geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Er gelden ook geen maximum meer voor het aantal aanwezigen in winkels en winkelcentra.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn opnieuw toegelaten, net als alle dienstverlening aan huis en dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd omwille van de aard van de dienstverlening. Voortaan mogen de nachtwinkels open blijven tot 23.30 uur. Tot slot geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan de winkels en dienstverleners.

  

 

Horeca, markten en kermissen

Er zijn geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt. Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden.

Discotheken en dancings zullen kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Vanaf 1 oktober is dansen in cafés opnieuw toegelaten. De deelstaten kunnen altijd beslissen om deze modaliteiten verstrengd toe te passen.

 

In volgende situaties is het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof verplicht voor de markt- en kermiskramers, hun personeel en hun klanten:

a. wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen;
b. indien zo bepaald door de lokale overheid, en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
c. in elk geval op markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen;

Kappers en andere contactberoepen

Niet-medische contactberoepen - zoals kappers, schoonheidssalons en tattooshops zijn open.

 

Erediensten, begrafenissen en huwelijken

Er gelden geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening. De mondmaskerplicht blijft behouden. Er zijn geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens bruiloften.

 

  

Mondmaskers

 

Vanaf 1 oktober blijft het dragen van het mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar verplicht in volgende omstandigheden:

 • de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens;
 • de zorginstellingen;
 • het personeel en de klanten bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen.

Deze verplichtingen vormen een federale sokkel die geldt voor het hele land. Regionale overheden voorzien strengere verplichtingen indien de epidemiologische situatie dit vereist.

Activiteiten in georganiseerd verband:

Er zijn geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.

 

Sport

 

Zowel de binnen- als buitengedeelten van de inrichtingen die behoren tot de sportsector zijn voor iedereen toegankelijk, mits naleving van de minimale regels zoals hierboven opgesomd en het toepasselijke protocol. In fitnesscentra is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Bij waarden boven 1200 ppm dient het fitnesscentrum onmiddellijk gesloten te worden.

In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector, wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) vanaf 1 september eveneens verplicht. Deze meters dienen te worden geïnstalleerd op een centrale plaats, en niet naast een deur, raam of ventilatiesysteem. Er dient minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gesport en in de kleedkamers. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.

De sportieve wedstrijden en de sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.

 

Reizen

 

Klik hier voor een overzicht van de regels. 

 

De inreiscontroles werden de afgelopen weken verscherpt en opgedreven. Inmiddels worden alle terugkerende of aankomende reizigers gecontroleerd op het invullen van het Passenger Locator Form (PLF).

Ook de deelstaten en lokale besturen hebben het toezicht op testing, tracing, quarantaine en isolatie voor terugkerende reizigers opgedreven.

 

Politionele maatregelen

 

Sinds 1 maart 2021 zijn al onze politieposten opnieuw open, maar enkel op afspraak.

!! We vragen wel aan iedereen die bij onze diensten komt, hetzij op afspraak, hetzij op uitnodiging, om in een mondmasker te voorzien !!

 

 

Ook is het mogelijk om bepaalde aangiften bij het e-loket te doen via https://www.politie.be/nl/e-loket . Er werd een nieuw tijdelijk formulier toegevoegd voor de aangifte van:

 • slagen en verwondingen; 
 • bedreigingen;
 • stalking/belaging;
 • diefstal zonder geweld;
 • oplichting (al dan niet via internet);
 • verlies van voorwerpen of documenten (inclusief identiteitskaart, boorddocumenten, …).  

   

Klik op deze link om naar het e-loket te gaan.

 

Wij vragen uw begrip voor eventuele vertragingen in niet-dringende aspecten van onze werking.

 

De federale overheid staat in voor alle communicatie over de aanpak van het Coronavirus

 

 • voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • voor vragen over economie: 0800 12 033  

Heb u dus een niet-dringende vraag, bel dan niet naar de politie maar naar de bovenstaande nummers.

Andere contactgegevens:

 • website: https://www.info-coronavirus.be/nl/ - bij "veelgestelde vragen" kan je ook zoeken met kernwoorden om een antwoord op je vraag te vinden.
 • sociale media: de FOD Volksgezondheid informeert ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via Twitter en Facebook.

  

Contact onderzoek

  

De Vlaamse overheid doet aan contactonderzoek, om te vermijden dat het coronavirus zich snel verspreidt onder de mensen. Als je in contact kwam met iemand die ziek is, krijg je mogelijk telefoon (02/214 19 19), sms (8811) of huisbezoek van een contactonderzoeker.

 

De app “Coronalert” blijft ter beschikking van de Belgische burger. “Coronalert” zal de bestaande maatregelen aanvullen en versterken door de uitwisseling van anonieme codes kunnen mobiele telefoons privacyvriendelijk opvolgen wie met wie in nauw contact kwam. Wanneer een app-gebruiker positief test op Covid-19, worden met behulp van deze codes andere app-gebruikers verwittigd die in nauw contact kwamen met de patiënt. Zo wordt opvolging mogelijk voor contacten die de gebruiker niet kent, of zich niet kan herinneren. Meer informatie over de werking van de app vind je op: www.coronalert.be. 

 

Bijkomende bestuurlijke maatregelen

 

Bijkomende maatregelen worden door het lokale bestuur gecommuniceerd. Je kijkt dus best op de site of Facebookpagina van je gemeente of stad voor meer informatie. Ook met vragen over het al dan niet doorgaan van evenementen of voor het organiseren ervan ga je best ten rade bij je lokale bestuur.

Mondmaskerplicht in de winkelstraten, tijdens de markten, de kermissen, en elke private of publieke druk bezochte plaats, wordt bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

Klik op de naam van je gemeente om over te gaan naar de site.

 

IEPER

  

POPERINGE

  

HEUVELLAND

  

MESEN

  

LANGEMARK – POELKAPELLE

   

ZONNEBEKE

  

WERVIK

 

MOORSLEDE

 

STADEN

 

VLETEREN