Noodnummer 101

Maatregelen Coronavirus

 

 

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken heeft de federale regering een aantal maatregelen opgesteld. Wij proberen deze hier zo goed en actueel mogelijk op te lijsten. Sommige steden of gemeenten kunnen ook extra maatregelen hebben, je kan deze vinden op hun site.

   

Algemene maatregelen

 

Voor een actueel overzicht van alle maatregelen kan je steeds terecht op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ - De vragenlijst wordt altijd zo snel mogelijk aangepast volgens de nieuwe besluiten van de Nationale Veiligheidsraad. Deze lijst blijft de officiële bron, bij eventuele tegenstrijdigheden op deze pagina, primeert de info op de website van de Federale Overheid. 

De 6 hoofdregels blijven belangrijk:

 • Het respecteren van de hygiëneregels (handen wassen)
 • Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
 • Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
 • Afstand houden (1,5m);
 • Nauwe contacten beperken;
 • De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

    

 

 14APRIL

 

 

 

 Bij je thuis

Ieder huishouden mag maximum 2 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tegelijk in huis of in een toeristische logies ontvangen, op voorwaarde dat deze personen tot eenzelfde huishouden behoren.
Er moet wel voldoende afstand bewaard worden, behalve met het knuffelcontact.

Werken

 • thuiswerk is de regel
 • Kan je niet thuiswerken ? Dan moet je 1,5 meter afstand van je collega’s bewaren. Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

 

Niet-essentiële winkels onder strikte voorwaarden

Niet-essentiële winkels mogen open blijven, maar enkel op afspraak. In grote winkels (zoals Ikea) wordt er ook aan crowd control gedaan door met maximaal 50 mensen tegelijk binnen te laten.

Sinds 26 april kan dit opnieuw zonder afspraak. 

 

Musea en zwembaden mogen openen conform het protocol van hun sector.

Elke markt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid;
 • De regels van social distancing worden gerespecteerd;
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
 • Marktkramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen;
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers stellen eveneens handgels ter beschikking aan hun klanten;
 • Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden, take-away blijft toegelaten;
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan voor de markt opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt;
 • Bovendien wordt er individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een volwassene kan de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden.

 

 

 Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht. 

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk: 

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken 
 • Professionele rommel- en brocantemarkten 

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)

Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.

Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u.

Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u voor alle inrichtingen, inclusief automaten.

 

Kappers en andere contactberoepen

Niet-medische contactberoepen - zoals kappers, schoonheidssalons en tattooshops - gaan vanaf 26 april weer open. 

 

Erediensten, begrafenissen en huwelijken

Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

Op begrafenissen is een maximum van 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de dienaar van de eredienst niet meegeteld, die tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. Deze regel is ook van toepassing voor de wachtruimtes. De begrafenissen en crematies vinden plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam.

Het is toegelaten om meerdere begrafenissen en crematies tegelijk te organiseren in eenzelfde gebouw dat hiervoor bestemd is, zolang deze in afzonderlijke en gescheiden ruimtes plaatsvinden.

 

 

Jeugd en onderwijs

 
Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:
 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.
Examens mogen fysiek plaatsvinden. 

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.
 
Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

 

Mondmaskers

Sinds 3 oktober is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondneusmasker bij zich te hebben op grondgebied West-Vlaanderen. Het besluit van de gouverneur kan je hier lezen.

Het dragen is verplicht in:

 • In publieke gebouwen
 • Op alle markten
 • In recyclageparken

  

Bepaalde gemeenten hebben een uitbreiding op deze mondmaskerplicht. Consulteer de website van je lokaal bestuur.

 

Evenementen/publieke plaatsen/jeugd/sport 

 

Tot het buitenplan van 8 mei zijn er geen buitenactiviteiten, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten.

 • Alles is gesloten. Bijvoorbeeld bioscopen, casino’s, en pretparken.
 • Er zijn geen evenementen of voorstellingen. Bijvoorbeeld: theater of concerten.
 • Wat is er wel open ?
  • Bibliotheken
  • Buitenspeeltuinen
  • Musea
  • Vakantieparken, bungalowparken en campings
  • Dierenparken
 • Je moet een mond-neusmasker dragen (vanaf 13 jaar) in alle situaties waarbij je geen 1,5 meter afstand kan bewaren. Bovendien is het verplicht op deze plaatsen:
  • winkels en winkelcentra,
  • drukke plaatsen,
  • markten,
  • het openbaar vervoer,
  • bibliotheken,
  • auditoria,
  • gebedshuizen.

Onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) mogen geopend blijven:

 • buitenspeeltuinen;
 • musea;
 • buitengedeelten van natuurparken, dierentuinen en dierenparken, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 • zwembaden, met uitsluiting van de recreatieve delen en van de subtropische zwembaden;
 • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • buitengedeelten van sportinfrastructuren;
 • overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier;
 • culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar;
 • sportzalen en -voorzieningen (andere dan hierboven beschreven), maar dit enkel voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 18 jaar;
  • trainingen van professionele sporters;
  • professionele wedstrijden;

  

Avondklok

 

De avondklok wordt afgeschaft op 8 mei en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)

Reizen

 

Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. 

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro. 

Klik hier voor een overzicht van de regels. 

 

   

Grensbewoners

 

Het is nog toegelaten om essentiële verplaatsingen te doen naar Frankrijk (o.a. naar voedingswinkels) als grensbewoner.
Voor personen die binnen de 30 Km van de grens wonen dient er geen negatieve PCR-test vertoond te worden (voor zover men kan bewijzen dat men binnen de 30 Km van de grens woont bv. door het inschrijvingsbewijs van het voertuig). Je moet dus effectief wel je woonplaats kunnen bewijzen!
Je hebt echter wel een "attestation dérogatoire de déplacement - mesures renforcées" nodig om boodschappen te doen In Frankrijk.
Deze zijn beschikbaar op de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Frankrijk:
Het model dat je nodig hebt staat onder "Attestation de déplacement dérogatoire dans les départements soumis à des "mesures renforcées" entre 6h et 19h"
Opgelet: het grensgebied aan de Franse kant is in lockdown. Enkel essentiële winkels (voedingswinkels) zijn geopend.
Een inbreuk hierop kan een boete opleveren van 135 Euro.

Seizoensarbeid 

 

 Het volledige besluit kan je hier nalezen. 

Politionele maatregelen

 

Sinds 1 maart zijn al onze politieposten opnieuw open, maar enkel op afspraak.

!! We vragen wel aan iedereen die bij onze diensten komt, hetzij op afspraak, hetzij op uitnodiging, om in een mondmasker te voorzien !!

 

 

Ook is het mogelijk om bepaalde aangiften bij het e-loket te doen via https://www.politie.be/nl/e-loket . Er werd een nieuw tijdelijk formulier toegevoegd voor de aangifte van:

 • slagen en verwondingen; 
 • bedreigingen;
 • stalking/belaging;
 • diefstal zonder geweld;
 • oplichting (al dan niet via internet);
 • verlies van voorwerpen of documenten (inclusief identiteitskaart, boorddocumenten, …).  

   

Klik op deze link om naar het e-loket te gaan.

 

Wij vragen uw begrip voor eventuele vertragingen in niet-dringende aspecten van onze werking.

 

De federale overheid staat in voor alle communicatie over de aanpak van het Coronavirus

 

 • voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • voor vragen over economie: 0800 12 033  

Heb u dus een niet-dringende vraag, bel dan niet naar de politie maar naar de bovenstaande nummers.

Andere contactgegevens:

 • website: https://www.info-coronavirus.be/nl/ - bij "veelgestelde vragen" kan je ook zoeken met kernwoorden om een antwoord op je vraag te vinden.
 • sociale media: de FOD Volksgezondheid informeert ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via Twitter en Facebook.

  

Contact onderzoek

  

De Vlaamse overheid start met telefonisch contactonderzoek, om te vermijden dat het coronavirus zich snel verspreidt onder de mensen. Als je in contact kwam met iemand die ziek is, krijg je mogelijk telefoon (02/214 19 19), sms (8811) of huisbezoek van een contactonderzoeker.

 

Vanaf eind september 2020 stelt de Belgische overheid de app “Coronalert” ter beschikking van de Belgische burger. “Coronalert” zal de bestaande maatregelen aanvullen en versterken door de uitwisseling van anonieme codes kunnen mobiele telefoons privacyvriendelijk opvolgen wie met wie in nauw contact kwam. Wanneer een app-gebruiker positief test op Covid-19, worden met behulp van deze codes andere app-gebruikers verwittigd die in nauw contact kwamen met de patiënt. Zo wordt opvolging mogelijk voor contacten die de gebruiker niet kent, of zich niet kan herinneren. Meer informatie over de werking van de app vind je op: www.coronalert.be. 

 

Bijkomende bestuurlijke maatregelen

 

Bijkomende maatregelen worden door het lokale bestuur gecommuniceerd. Je kijkt dus best op de site of Facebookpagina van je gemeente of stad voor meer informatie. Ook met vragen over het al dan niet doorgaan van evenementen of voor het organiseren ervan ga je best ten rade bij je lokale bestuur.

   

Klik op de naam van je gemeente om over te gaan naar de site.

 

IEPER

  

POPERINGE

  

HEUVELLAND

  

MESEN

  

LANGEMARK – POELKAPELLE

   

ZONNEBEKE

  

WERVIK

 

MOORSLEDE

 

STADEN

 

VLETEREN