Noodnummer 101

Maatregelen Coronavirus

 

 

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken heeft de federale regering een aantal maatregelen opgesteld. Wij proberen deze hier zo goed en actueel mogelijk op te lijsten. Sommige steden of gemeenten kunnen ook extra maatregelen hebben, je kan deze vinden op hun site.

   

 

Algemene maatregelen

 

Voor een actueel overzicht van alle maatregelen kan je steeds terecht op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ - De vragenlijst wordt altijd zo snel mogelijk aangepast volgens de nieuwe besluiten van de Nationale Veiligheidsraad. Deze lijst blijft de officiële bron, bij eventuele tegenstrijdigheden op deze pagina, primeert de info op de website van de Federale Overheid. 

De 6 hoofdregels blijven belangrijk:

 • Het respecteren van de hygiëneregels (handen wassen)
 • Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
 • Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
 • Afstand houden (1,5m);
 • Nauwe contacten beperken;
 • De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

    

 

De maatregel waarin het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten beperkt wordt, geldt niet langer. Het wordt echter nog steeds sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen maximaal na te leven, zoals het bewaren van afstand, maskerdracht, handhygiëne en ventilatie door het openen van ramen en deuren.

Voor de activiteiten die voortaan mogelijk zijn voor gezelschappen bestaande uit vier personen en bij het ontvangen van gasten, dienen de regels van social distancing niet langer te worden gevolgd. De regels van social distancing dienen wel te worden gerespecteerd ten aanzien van andere aanwezige gezelschappen.

Onderstaande maatregelen zijn van kracht vanaf 27 juni

  

  

zomerplan2

 Bij je thuis

Thuis mogen we acht personen ontvangen bovenop ons eigen huishouden, los van hoe groot dat is. Afstand houden wordt daarbij aangeraden, maar is niet verplicht.

   

 

Werken

Ondernemingen, verenigingen en diensten mogen terugkeermomenten inplannen voor de personen bij hen werkzaam voor wie telethuiswerk verplicht is. Deze terugkeermomenten mogen maximum één werkdag per week per persoon bedragen.

Per dag mag maximum 20 procent van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn, met uitzondering van de KMO’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn, waarbij maximum vijf personen in de vestigingseenheid aanwezig mogen zijn.

 

Winkelen

Er is  geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht.

Handelsbeurzen kunnen voortaan plaatsvinden volgens de regels van de winkels en het toepasselijke protocol.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn opnieuw toegelaten, net als alle dienstverlening aan huis en dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd omwille van de aard van de dienstverlening. Voortaan mogen de nachtwinkels open blijven tot 23.30 uur. Tot slot geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan de winkels en dienstverleners.

  

 

Horeca, markten en kermissen

 

 • Een maximum van 8 personen is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen.
 • Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1.00 uur ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en nachtwinkels.
 • Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de 1,5-meter-regel tussen de tafelgezelschappen.
 • Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.
 • Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca
 • Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus.
 • Kermissen: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus. Met desinfecteren handen voor de attractie en social distancing tussen bezoekers of toegelaten groepen. Geldende regels worden geafficheerd in de stand of de attractie.

    

Kappers en andere contactberoepen

Niet-medische contactberoepen - zoals kappers, schoonheidssalons en tattooshops zijn open.

 

Erediensten, begrafenissen en huwelijken

Erediensten mogen in een aanwezigheid van tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM, gelden bepalingen evenementensector.

  

Mondmaskers

Sinds 27 juni is men niet meer verplicht een mondmasker bij zich te hebben op grondgebied West-Vlaanderen.

Op deze plaatsen is er nog mondmaskerplicht (Federaal opgelegd):

 • De winkels en de winkelcentra
 • De conferentiezalen
 • De auditoria
 • De zogenaamde "gebouwen der eredienst" en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening.
 • De bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
 • De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten
 • Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter
 • Tijdens de evenementen, culturele en andere voorstellingen, [en professionele] sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen.  In afwijking hiervan mag bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, het mondmasker worden afgedaan zolang de persoon zit;
 • Tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons.
 • Tijdens betogingen;
 • Op de markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen,brocante- en rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen
 • Op het openbaar vervoer.

Evenementen/publieke plaatsen

Binnen: verhoging 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar 4.000 aanwezigen voor testevenementen en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het event.

Buiten: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang geeft.

  

Activiteiten in georganiseerd verband

Een of meerdere groepen van maximum 100 personen vanaf 25 juni 2021, de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter. Volgende maatregelen dienen te worden nageleefd:

 • de personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet worden samen gezet met de personen van een andere groep;
 • tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld voetbaltraining, jeugdactiviteit) worden groepjes gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft;
 • deelnemers tot en met 18 jaar mogen worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden;
 • de begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de onderlinge afstand van 1,5 meter in de mate van het mogelijke.
 • Vanaf 25 juni 2021 mogen de activiteiten plaatsvinden met overnachting.

 

Sport

 • Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.
 • Een maximum van 50 personen binnen of 100 personen buiten mag deelnemen aan niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen.
 • In fitnesscentra is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter verplicht.

 

Reizen

 

Klik hier voor een overzicht van de regels. 

 

 Vertrek naar het buitenland

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Passenger Location Form blijft behouden

Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets.

Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

Voor reizigers die op enig moment tijdens de laatste 14 dagen voor hun aankomst in België in Brazilië, Zuid-Afrika of India zijn geweest, geldt slechts een zeer beperkt aantal uitzonderingen op de verplichting om het PLF-formulier in te vullen en te ondertekenen en voor niet-inwoners om te beschikken over een voorafgaand negatief testresultaat. Het grootste verschil is dat deze verplichtingen nu ook gelden wanneer de reizigers geen gebruik hebben gemaakt van een vervoerder en het verblijf in België of het voorafgaand verblijf in het buitenland korter was dan 48 uur.

 

Politionele maatregelen

 

Sinds 1 maart zijn al onze politieposten opnieuw open, maar enkel op afspraak.

!! We vragen wel aan iedereen die bij onze diensten komt, hetzij op afspraak, hetzij op uitnodiging, om in een mondmasker te voorzien !!

 

 

Ook is het mogelijk om bepaalde aangiften bij het e-loket te doen via https://www.politie.be/nl/e-loket . Er werd een nieuw tijdelijk formulier toegevoegd voor de aangifte van:

 • slagen en verwondingen; 
 • bedreigingen;
 • stalking/belaging;
 • diefstal zonder geweld;
 • oplichting (al dan niet via internet);
 • verlies van voorwerpen of documenten (inclusief identiteitskaart, boorddocumenten, …).  

   

Klik op deze link om naar het e-loket te gaan.

 

Wij vragen uw begrip voor eventuele vertragingen in niet-dringende aspecten van onze werking.

 

De federale overheid staat in voor alle communicatie over de aanpak van het Coronavirus

 

 • voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • voor vragen over economie: 0800 12 033  

Heb u dus een niet-dringende vraag, bel dan niet naar de politie maar naar de bovenstaande nummers.

Andere contactgegevens:

 • website: https://www.info-coronavirus.be/nl/ - bij "veelgestelde vragen" kan je ook zoeken met kernwoorden om een antwoord op je vraag te vinden.
 • sociale media: de FOD Volksgezondheid informeert ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via Twitter en Facebook.

  

Contact onderzoek

  

De Vlaamse overheid doet aan contactonderzoek, om te vermijden dat het coronavirus zich snel verspreidt onder de mensen. Als je in contact kwam met iemand die ziek is, krijg je mogelijk telefoon (02/214 19 19), sms (8811) of huisbezoek van een contactonderzoeker.

 

De app “Coronalert” blijft ter beschikking van de Belgische burger. “Coronalert” zal de bestaande maatregelen aanvullen en versterken door de uitwisseling van anonieme codes kunnen mobiele telefoons privacyvriendelijk opvolgen wie met wie in nauw contact kwam. Wanneer een app-gebruiker positief test op Covid-19, worden met behulp van deze codes andere app-gebruikers verwittigd die in nauw contact kwamen met de patiënt. Zo wordt opvolging mogelijk voor contacten die de gebruiker niet kent, of zich niet kan herinneren. Meer informatie over de werking van de app vind je op: www.coronalert.be. 

 

Bijkomende bestuurlijke maatregelen

 

Bijkomende maatregelen worden door het lokale bestuur gecommuniceerd. Je kijkt dus best op de site of Facebookpagina van je gemeente of stad voor meer informatie. Ook met vragen over het al dan niet doorgaan van evenementen of voor het organiseren ervan ga je best ten rade bij je lokale bestuur.

Mondmaskerplicht in de winkelstraten, tijdens de markten, de kermissen, en elke private of publieke druk bezochte plaats, wordt bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

Klik op de naam van je gemeente om over te gaan naar de site.

 

IEPER

  

POPERINGE

  

HEUVELLAND

  

MESEN

  

LANGEMARK – POELKAPELLE

   

ZONNEBEKE

  

WERVIK

 

MOORSLEDE

 

STADEN

 

VLETEREN