Noodnummer 101

Wat doet de wijkinspecteur?

 

De taken van de wijkinspecteur:

 • Aanwezig zijn in de wijk en contact leggen met de inwoners
 • Oog hebben voor sociale problemen
 • Aandacht hebben voor mogelijke criminele activiteiten
 • Adreswijzigingen en andere opdrachten voor de gemeente/stad
 • Toezicht op markten, wielerwedstrijden, buurtfeesten, kermis, ...
 • Toezicht aan scholen, speelpleinen en publieke plaatsen
 • Instaan voor de orde en rust in de wijk
 • Informatie inwinnen
 • Mensen advies geven en doorverwijzen
 • Bemiddelen bij burenruzies en andere geschillen
 • Uitvoeren van opdrachten van het parket in de wijk
 • Schade aan de openbare weg en aan gebouwen, speelpleinen, ... signaleren en doorgeven
 • Lokale problemen aanpakken