Noodnummer 101

Studiedag: dit gaat te ver! - Respect op straat en in de zorg

 

 

"Dit gaat te ver!" is een studiedag voor wie vanuit een publieke veiligheidsfunctie of eerstelijnsjob in de zorg geconfronteerd wordt met respectloos en grensoverschrijdend gedrag. De studiedag is een samenwerking tussen VIVES Campus Kortrijk, Politiezone Arro Ieper, Politiezone Vlas, het Jan Ypermanziekenhuis en de West-Vlaamse Politieschool.

Voor onze zone is dit in navolging van onze RESPECT-campagne , die de aandacht vestigde op de nood aan wederzijds respect tussen de politie enerzijds en het publiek anderzijds.

De studiedag vindt plaats in 't Forum van VIVES Campus Kortrijk op donderdag 12 mei. De kostprijs is 85 euro (inclusief koffie, uitgebreide lunch en netwerkdrink). Studenten betalen 40 euro. Nadat je bent ingeschreven, ontvang je een factuur. Inschrijven kan via deze pagina tot en met 5 mei 2016.

Programma

 

9u-9u30 - Onthaal met koffie

9u30 – 10u - Welkom en openingsgetuigenis
 Een getuigenis.. de aanleiding. Welkomstwoord van dagvoorzitter Steve Margodt, directeur Politieschool West-Vlaanderen en van gouverneur van West-Vlaanderen Carl De Caluwé.

10u-11u - Respect. What’s in a name: Keynote speaker Tim Rypens
 Tim Rypens werkt als Crisistherapeut zowel met slachtoffers als plegers van agressie, zowel in de ambulante als residentiële acute psychiatrie.  Vanuit ‘Crisisrespons’ staat hij voor training en ondersteuning van diverse organisaties en diensten. Hij neemt ons mee in zijn verhaal over Respect en grensoverschrijdend gedrag en plaatst dit in een bredere maatschappelijke en historische context.

11u-11u30 - Pauze

11u30-12u30 - Gluren bij de buren
 Wat betekent respect in andere sectoren en beroepsgroepen? Een aantal pittige verhalen van experts uit binnen en buitenland over omgaan met onrespectvol en grensoverschrijdend gedrag.

12u30-13u30 - Broodje C(h)ampagne
 Middaglunch met kuiermoment tussen campagnemateriaal uit gans Vlaanderen

13u30 -15u45 - Workshops
 Er zijn twee sessies. Bezorg ons via het inschrijvingsformulier je top-vier uit de lijst met workshops. We houden zoveel mogelijk rekening met je keuze.

16u - Glaasje C(h)ampagne
 Netwerkdrink

Keuzesessies

 

Good practices

1. Vangrail - Werken met buddy’s bij de Nederlandse Spoorwegen

Een verhaal over hoe de Nederlandse Spoorwegen met het project Vangrail collega’s opvangen na een traumatische ervaring op het werk (Yvonne Fase, Stafmedewerker Vangrail. Security Nederlandse Spoorwegen)

2. Een agressiebeleid dat werkt - agressiebeleid De Patio.

Een verhaal over het ontstaan van een teamgericht agressiebeleid dat aandacht heeft voor de doelgroep, de begeleider, het team en de context. Een verhaal over keuzes en balanceren (Geert Taghon, vormingswerker, auteur en coördinator de Patio AZ Kortrijk, opvang minderjarige jongeren met psychiatrische problematiek die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank)

3. Durven Turven -  Agressiebeleid in een lokale politiezone

Een verhaal over hoe een lokale politiezone omgaat met agressie-incidenten op het werk. Een verhaal over het belang van registratie en een coherent beleid in preventie, aanpak en nazorg (Dimitry Vandamme, commissaris Recherche PZ Blankenberge/ Zuienkerke)

4. Alles wat los en vast zit - Inrichting van de ruimte in een ziekenhuis

Een verhaal over de architectonische aanpassingen en organisatie van een spoedgevallendienst mbt veiligheid van het personeel.  Een verhaal over keuzes, veiligheid en veiligheidsgevoel (Diego Gouvy, Incident en Crisis Manager Jan Yperman Ziekenhuis Ieper, Adjunct Medisch Hulpcentrum 112 West-Vlaanderen FOD Volksgezondheid)

 

Feesten mét respect

5. Samenwerken om overlast te beperken

Een verhaal over het maken, communiceren en opvolgen van afspraken met alle belangrijke partners op het terrein. Een verhaal over jarenlange ervaring in het zoeken naar manieren om respect tussen feestvierders, studenten, jongeren, organisatoren van fuiven, horeca-uitbaters, de bestuurlijke overheid en politie tot stand te brengen (Mathias Degandt, Criminoloog en Inspecteur Politiezone Vlas. Contactpersoon voor Ministerie Binnenlandse Zaken  inzake bewakingsondernemingen. Hij heeft terreinervaring met het uitgangsleven, uitgangsbuurten en portiers)

 

Tips en Tricks

6. Respect voor de muis! - Reageren via sociale media

In deze workshop krijg je te horen en te zien hoe sociale media op de smartphone niet alleen drempelverlagend werken, maar vaak onbedoelde, impulsieve reacties uitlokken. Op het kleine schermpje lijkt er geen plaats voor nuance en met het taalgebruik kan het alle kanten uit. Bovendien gaan de berichten en reacties een eigen leven lijden waar het wederzijds respect tussen schrijver en lezer soms ver te zoeken is (Benedict Wydooghe, auteur, VIVES Docent Nieuwe media, Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Kortrijk)

7. Oeist? Tips & tricks om je collega op te vangen

Wat heb je als professional of als team nodig na een traumatische ervaring van grensoverschrijdend gedrag? Hoe kan je een collega na een incident ondersteunen en opvangen? In deze workshop zoemen we in op nazorg en crisis respons (Tim Rypens, zelfstandig crisistherapeut)

8. Wat een bende! Groepsdynamische tips

Grensoverschrijdend en agressief gedrag van groepen vraagt een bijzondere aanpak. In deze workshop maak je kennis met wat er speelt in groepen, hoe groepen functioneren en tot grensoverschrijdend gedrag komen en hoe je hier mee kan omgaan (Johan Nemegeer, Psycholoog KUL, Act-in-company – ACT = Accept – Choose en Take Action)

9. Klare taal! Gesprekstechnische tips

Wat zeg je dan precies? En hoe reageer je dan best verbaal op respectloos gedrag?  Een workshop waarin je ontdekt welke gesprekstechnieken goed werken (Tine Zutterman, Master Bedrijfspsychologie en Docent VIVES Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Kortrijk)

 

Meer weten...

10. Partijtje Schaak? Over burgerlijke partijstelling als slachtoffer

Presentatie van facts en figures van de burgerlijke partijstelling van slachtoffers. Een verhaal gebaseerd op basis van vele jaren ervaring met het verdedigen van politieambtenaren die het slachtoffers zijn geweest van geweld (Johan Decancq, Advocaat)

11. Zorg dragen in de zorg. Grensoverschrijdend gedrag in zorgrelaties.

Presentatie van onderzoeksresultaten over zorgen in de zorg (Tina Vandecasteele, onderzoeksmedewerker VIVES en Universitair Onderzoekscentrum Verpleegkunde en Vroedkunde UGent)

12. Klootzak of bitch. Man-vrouw verschillen

Presentatie van onderzoeksresultaten over het genderaspect in situatie van agressie en grensoverschrijdend gedrag (Hans Vermeersch, docent onderzoeker VIVES Studiegebied Sociaal Agogisch Werk)

13. Morgen zijn we er weer? Over veerkracht na incidenten.

In deze interactieve sessie tasten we samen de grenzen van ‘veer-kracht’ af. Hoe behoud je je veerkracht als je als hulpverlener betrokken bent bij incidenten die jou persoonlijk sterk raken? Is veerkracht herstelbaar? En wat kan de rol van de leidinggevende of van jouw organisatie hierin zijn? (Anke Van Canneyt, Arbeidspsychologe en Opleidingshoofd Toegepaste Psychologie VIVES Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Kortrijk)

14. Komaan met dat lijf! Over non-verbale communicatie

Hoe (on)bewust zijn we ons van wat we uitstralen (en van de gevolgen) ? Wat is de impact van onze hersenen ? Hoe plooibaar is ons brein en kun je dit zelf ‘herprogrammeren’ zodat we onszelf (en anderen) deze workshop beoogt een introductie tot enkele efficiënte (denk)technieken waarmee men direct aan de slag kan (Dominique Maes, Master educatieve studies, VIVES Docent Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Kortrijk, ontwikkelingsgericht trainer)

 

 

Inschrijven kan via deze link.