Noodnummer 101

Melden van een verdacht voertuig

Alerte burgers kunnen een belangrijke bron van informatie zijn voor onze diensten. Lees hier waarop je het best let bij het maken van een melding.

 

Hou een oogje in het zeil voor uzelf en uw buren en signaleer abnormale gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten via 057 230 500. Maak deze meldingen niet via onze sociale media of via een mail, de beste manier om informatie over te maken is direct te bellen naar onze dispatching.

 

 

Let vooral op de volgende zaken:

  • Wagen: merk en kleur worden dikwijls wel genoteerd, maar vaak wordt de nummerplaat vergeten. Zelfs een gedeeltelijke nummerplaat is zeker de moeite om door te geven!
  • Personen: zorg voor een zorgvuldige persoonsbeschrijving, let op aantal personen, uiterlijk, kledij, opvallende kenmerken...
  • Gedrag: geef ook door wat het verdachte gedrag precies inhoudt, bijvoorbeeld: zeer traag rijden in de buurt, personen die in (achter-)tuinen afwandelen en deuren controleren,...
  • Locatie: Waar zag u het verdachte gedrag?