Noodnummer 101

Boetetarieven Alcohol

    

Bij een ademtest ziet u vaak dat er een letter verschijnt op het testtoestel. Deze kan ofwel S, A of P zijn.  Het resultaat van deze ademtest is slechts indicatief. Het resultaat bepaalt of er al dan niet een ademanalysetest volgt.

1. S (Safe / veilig)

 • Het alcoholgehalte is onder het wettelijk toegelaten maximum.
 • U mag verder rijden.

2. A (Alarm)

- De uitslag wijst op een vermoedelijke inbreuk.
- Het alcoholniveau ligt waarschijnlijk boven 0,22 mg/liter uitgeademde alveolaire lucht (0,5 °/°°) maar onder 0,35 mg/l (0,8 °/°°).
- U zult een ademanalyse moeten doen om het eindresultaat te bepalen.

3. P (Positief)

- De uitslag is positief.
- Het alcoholniveau ligt waarschijnlijk 0,35 mg/l (0,8 °/°°) of meer.
- U zult een ademanalyse moeten doen om het eindresultaat te bepalen. 

 

 Bij de ademanalyse

De uitslag is ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht

 • U krijgt een onmiddellijk en tijdelijk rijverbod van drie uur
 • U moet uw rijbewijs of voorlopig rijbewijs aan de politie afgeven voor drie uur

De uitslag is ten minste 0,35 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht of meer

 • U krijgt een onmiddellijk en tijdelijk rijverbod van zes uur
 • U moet uw rijbewijs of voorlopig rijbewijs aan de politie afgeven voor zes uur
 • Na die zes uur zal u een nieuwe ademtest of ademanalyse moeten doen.
  Is het positief, krijgt u opnieuw drie of zes uur rijverbod

 

Boetes

Bij een ademtest van 0.22 en minder dan 0.35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van 0,50 en minder dan 0,80 g/l riskeert met een geldboete van 200 – 4000 euro.

 • Dit kan aanleiding geven tot een onmiddellijke inning van 179 euro.
 • De Procureur des Konings heeft de mogelijkheid om u een minnelijke schikking voor te stellen van 450 euro.

In voorkomend geval zal u -voor zover u dit tijdig betaalt- niet worden vervolgd om te verschijnen voor de Politierechtbank.

 

Bij een ademtest van 0.35 en minder dan 0.44 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van tenminste 0,80 g/l tot 1,01 g/l riskeert men een geldboete van 1600 – 16000 euro.

 • Dit kan aanleiding geven tot een onmiddellijke inning van 420 euro.
 • De Procureur des Konings heeft de mogelijkheid om u een minnelijke schikking voor te stellen tot 600 euro.

In voorkomend geval zal u -voor zover u dit tijdig betaalt- niet worden vervolgd om te verschijnen voor de Politierechtbank.

 

Bij een ademtest van 0.44 en minder dan 0.50 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van tenminste 1.00 g/l tot 1,15 g/l riskeert men een geldboete van 1600 – 16000 euro.

 • Dit kan aanleiding geven tot een onmiddellijke inning van 578 euro.
 • De Procureur des Konings heeft de mogelijkheid om u een minnelijke schikking voor te stellen tot 600 euro.

In voorkomend geval zal u -voor zover u dit tijdig betaalt- niet worden vervolgd om te verschijnen voor de Politierechtbank.

 

Bij een ademtest vanaf 0.50 mg/l en minder dan 0.65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van tenminste 1,15 g/l tot 1,50 g/l riskeert men een geldboete van 1600 – 16000 euro.

 • De Procureur des Konings heeft de mogelijkheid om u een minnelijke schikking voor te stellen tot 600 euro.
 • Vanaf deze limiet is er intrekking van het rijbewijs

In voorkomend geval zal u -voor zover u dit tijdig betaalt- niet worden vervolgd om te verschijnen voor de Politierechtbank.

  

Voor professionele bestuurders is ook de volgende regel van kracht:

 • tussen 0,2 en 0,5 promille = onmiddellijke inning van 105 euro en een rijverbod van 2 uur (rijbewijs dient niet te worden afgegeven).

 

Overtreding Onmiddellijke inning (1) Tijdelijk rijverbod Onmiddellijke intrekking rijbewijs (15 dagen tot 6,5 maand)  Verval van het recht tot sturen(2) (uitgesproken door een politierechter) Boetes (uigesproken door de rechter) (3) Alcoholslot (uitgesproken door de rechter)(6)
Tussen 0,5 en 0,8 promille alcohol 179€ Minimum 3u Neen Mogelijk (5) Van €200 tot €4.000 (7) Neen
Meer dan 0,8 promille Neen Minimum 6u

Ja

 Bij verkeers-onveilig gedrag

Indien gelijk aan of meer dan 1,15 promille

Mogelijk (4,5) Van € 1.600 tot €16.000 Mogelijk
Staat van dronkenschap of soortgelijke toestand door gebruik van drugs of geneesmiddelen Neen Minimum 12u Ja  1 maand tot 5 jaar/ definitief (4) Van € 1.600 tot €16.000 Mogelijk
Recidive voor alcoholopname gelijk aan of hoger dan 0,8 promille of dronkenschap en soortgelijke toestand na gebruik van drugs of geneesmiddelen Neen

Minimum 6u indien recidive 0,8 promille of meer

minimum 12u  indien recidive voor dronkenschap

Ja 3 maand tot 5 jaar/ definitief Van € 2.400 tot €30.000 Mogelijk
Weigering ademtest, ademanalyse of bloedproef Neen minimum 6u Ja, indien zonder geldige reden  Mogelijk (4,5) Van € 1.600 tot €16.000 Mogelijk

  
  

(1) Onmiddellijke inning onmogelijk indien de persoon sinds minder dan 2 jaar houder is van het rijbewijs B.
(2) Het herstel in het recht tot sturen kan afhankelijk gemaakt worden van het slagen voor theoretische, praktische, medische en psychologische proeven.
(3) Voor overtredingen met lichamelijke letsels of voor zware recidive kan de rechter ook een gevangenisstraf uitspreken.
(4) Minimum 3 maanden indien veroordeeld voor een dodelijk ongeval.
(5) Indien de overtreder sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B: verplicht verval van 8 dagen tot 5 jaar en verplicht theoretisch of praktisch examen tot herstel in het recht tot sturen.
(6) De geldigheid van het rijbewijs kan worden beperkt tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot. De veroordeelde bestuurder moet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma voldoen. 
(7) In geval van recidive voor alcoholopname tussen de 0,5 en 0,8 promille: boete van €179 tot €6.000
 


Bronnen: Go for zero en intolaw
 
 

Voor een omzetting van miligram alcohol per liter uitgeademde lucht naar promille per liter bloed kan u hier terecht.