Noodnummer 101

Fietstoerisme in Harmonie

Ook dit jaar is er een nieuwe editie van de provinciale verkeerscampagne Fietstoerisme In Harmonie 2019. Deze ging op 18 januari van start op de beurs Velofolies. 

U kan de provinciale verkeersveiligheidscampagne fietstoerisme in harmonie terugvinden op deze website.


De campagne, ontstaan in 2010 op initiatief van de provinciegouverneur en dit in samenwerking met de politie, de wielerbonden en de wielertoeristen, wil de fietstoerist een veilige plaats bezorgen op de West-Vlaamse wegen.

De campagne richt zich niet alleen tot de fietstoerist zelf, maar ook naar de andere weggebruikers die geconfronteerd worden met wielertoeristen.

Uit een detailstudie van de fietsongevallen binnen onze provincie blijkt immers dat er zich in 2012 ‘1767’ fietsongevallen voordeden met lichamelijke letsels voor de fietsers tot gevolg. In vergelijking met de voorgaande jaren stellen we een aanhoudende trend vast. Elke dag geraken er in onze provincie 5 medeburgers gewond bij een ongeval met de fiets en om de vijf weken valt een dodelijk fietsslachtoffer te betreuren. De analyse leert ons ook dat de voorrangsregels niet respecteren nog steeds de grootste oorzaak zijn van deze letselongevallen.

Fietstoerisme in harmonie kenmerkt zich als verkeersveiligheidscampagne door volgende vier doelstellingen:

  1. De kennis en het respecteren van de verkeersregels uit de wegcode verhogen
  2. Een reglementair uitgeruste en goed onderhouden fiets bewerkstelligen
  3. Het opbouwen van een correcte en hoffelijke houding van en tussen alle weggebruikers
  4. Het stimuleren van veilige, goed aangelegde en goed onderhouden fietspaden

De campagne beoogt dus naast de zorg voor de veiligheid van het wielertoerisme op de West-Vlaamse wegen tevens het verhogen van de onderlinge verstandhouding tussen fietsers en andere weggebruikers.Foto's