Noodnummer 101

Aanpassing tarieven voor onmiddellijke inningen

Op 1 mei 2017 zijn de tarieven voor onmiddellijke inningen en consignaties in België met 5% gestegen.

 

Snelheid

Hierdoor verandert de onmiddellijke inning voor een snelheidsovertreding van 50 naar 53 euro voor de eerste 10 km/uur boven de toegelaten maximumsnelheid. Per extra kilometer per uur komt daar nog eens 6 euro in plaats van 5 euro bij, en binnen de bebouwde kom en in zone 30 komt er 11 euro bij in plaats van 10 euro.

 

De huidige tarieven voor snelheidsovertredingen kan u in deze tabel nalezen.

 

Eerste graad: ongewenst gedrag: stijging van 55 naar 58 euro

Het gaat hier om alle overtredingen die niet in de categorieën tweede, derde of vierde graad ondergebracht zijn.

Tweede graad: stijging van 110 naar 116 euro

Overtredingen waarbij de overtreder onrechtstreeks een ongeval zou kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld door te bellen achter het stuur met je gsm in de hand, door het stop-of voorrangsbord (B5 en B1) te negeren, door te parkeren waar het niet mag, ...

Derde graad: stijging van 165 naar 174 euro

Overtredingen waarbij een rechtstreeks ongevalrisico is. Voorbeelden zijn: zonder lichten rijden tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, door het rood rijden, afwezigheid van correcte autozitplaatsen voor kinderen, ...

Vierde graad: stijgt van 450 naar 473 euro

Deze overtredingen hebben een zeer groot, onvermijdelijk ongevalrisico. Ze worden altijd door een politierechter beoordeeld, en zijn dus geen onmiddellijke inningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het negeren van bevelen van een bevoegd persoon, het uitdagen van een andere bestuurder, overdreven snel rijden, achteruit rijden of in de tegenoverstelde richting rijden op autosnelwegen en autowegen, stilstaan met je voertuig op een overweg, ...

 

Alcoholgerelateerde overtredingen

Minder dan 0,5 promille: stijging van 100 euro naar 105 euro

Van 0,5 promille en 0,8 promille: stijging van 170 naar 179 euro