Noodnummer 101

Intrafamiliaal Geweld

De preventiedienst is een partner in de aanpak van intrafamiliaal geweld.

doc20120216115812_001

Partnergeweld komt helaas maar al te vaak voor in onze samenleving. Eén op vijf vrouwen komt er ooit mee in aanraking.

De lokale politie Arro Ieper diende steeds vaker tussenbeide te komen bij partnergeweld. Om die redenen besliste de lokale politie een prioriteit te maken van de strijd tegen dit soort geweld en als zodanig op te nemen in het Zonale Veiligheidsplan 2009-2012.

Dankzij een subsidie van het Federaal Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zijn heel wat initiatieven gefinancierd, ook het preventieve luik van het actieplan – de informatie- en bewustmakingscampagne.

De werkgroep ‘Intrafamiliaal geweld’ Arro Ieper werd opgericht, bestaande uit leden van Slachtofferhulp - CAW Centraal West-Vlaanderen, Justitiehuis Ieper, federale politie, Provincie West-Vlaanderen en de lokale politie Arro Ieper.

Samen zijn (onder andere) de volgende initiatieven opgezet in het kader van deze informatie- en bewustmakingscampagne: visitekaartje, folder, affiche, TIRAN-NIE-SOE voorstellingen en begeleidende lesmap.

Onderverdeling:

 

Visitekaartje

In de werkgroep IFG (Intrafamiliaal geweld) is een visitekaartje ontwikkeld dat drie belangrijke nummers vermeldt:

  • Voor een luisterend oor Tele-Onthaal
  • In nood Politie Arro Ieper
  • Van gesprek tot begeleiding CAW(Centrum Algemeen Welzijnswerk)

 

doc20120216115643_001

Ook wordt verwezen naar de website van het CAW.

Dit kaartje kan discreet worden weggestopt in de portefeuille.

10.000 exemplaren werden verdeeld onder de afdeling lokale commissariaten van PZ Arro Ieper, afdeling interventiepermanentie, zorgteam en preventiedienst PZ Arro Ieper, gemeentediensten PZ Arro Ieper, ziekenhuizen (gynaecologen) en ook werden de huisartsen – in een samenwerking met Domus Medica en CAW Centraal West-Vlaanderen – benaderd om dit kaartje mee te geven.

 

Terug

 

Folder en affiche

Ook is een folder binnen de werkgroep IFG (Intrafamiliaal geweld) uitgewerkt die de partners van het samenwerkingsprotocol – politie, justitie en hulpverlening – en hun werking in beeld brengt.

Deze folder geeft meer uitleg bij wie je voor wat terecht kan en is in een oplage van 15.000 exemplaren samen met het visitekaartje verdeeld.

doc20120216115812_001

De affiche – met hetzelfde campagnebeeld – is in beperkte oplage verdeeld onder de lokale commissariaten.

 

Terug

 

Lesmap en schoolvoorstelling

Er werden vier schoolvoorstellingen georganiseerd van TIRAN-NIE-SOE.

TIRAN-NIE-SOE

Deze productie geeft jongeren en leerkrachten de kans om samen na te denken over wat een goede relatie is. Het maakt jongeren bewust van de problematiek en leert hen hoe ze op een goede manier grenzen kunnen stellen.

In de werkgroep IFG (intrafamiliaal geweld) is een begeleidende lesmap ontwikkeld, zodat de scholen ook in klas kunnen werken rond kwaliteit in relaties.

Deze  begeleidende lesmap geeft de leerkracht handvatten om rond deze problematiek in de klas aan de slag te gaan.

Dit omdat we ervan overtuigd zijn dat goed geïnformeerd zijn over geweld in relaties – vooral de voortekenen in het begintijd van de relatie – preventief werkt. Een positieve benadering van relaties zorgt ervoor dat leerlingen nadenken over gelijkwaardigheid en wederzijds respect, zelfrespect en verantwoordelijkheid.

De schoolvoorstelling TIRAN-NIE-SOE over partnergeweld voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs is vier maal gebracht in de Ieperse Schouwburg. In totaal zijn hier ruim 1000 leerlingen en leerkrachten mee bereikt.

Wil je in klas werken rond het thema 'kwaliteit in relaties', dan kun je bij de preventiedienst terecht voor lesmateriaal en dit via E-mail: Evelyne.vanhove@police.belgium.eu of via 057 230 517.

 Terug