Noodnummer 101

Jeugdcriminaliteit

  

 

 

In juli 2006 verscheen de Omzendbrief PLP 41 van de minister van Binnenlandse Zaken Dewael. De omzendbrief kwam er als reactie op een reeks dramatische gebeurtenissen met minderjarige daders in België, waaronder de ‘mp3-moord’ op Joe Vanholsbeeck.

Het hoofddoel van de omzendbrief is om de samenwerking tussen politie en scholen te verbeteren in de aanpak en vroegdetectie van jeugdcriminaliteit zoals geweld, dreiging met geweld, steaming, wapenbezit … en aanverwante situaties zoals spijbelen of radicalisering.

Het partnership tussen lokale politie Arro Ieper en de scholengemeenschappen binnen het grondgebied werd als volgt geconcretiseerd:

  • Vast aanspreekpunt: Preventiecoördinator Evelyne Vanhove is het vaste aanspreekpunt voor de scholen
  • Scholenoverleg Ieper: structureel overleg tussen scholen, CLB-medewerkers, hulpverlening, preventiedienst stad Ieper, politie en parket
  • Scholenoverleg Poperinge: structureel overleg tussen scholen, CLB-medewerkers, hulpverlening, jeugddienst, OCMW, politie en parket
  • Onderwijsraad Wervik: structureel overleg tussen scholen, CLB-medewerkers, hulpverlening, jeugddienst, OCMW, politie en parket
  • Stappenplan spijbelen West-Vlaanderen: waarin vastgelegd werd welke stappen er ondernomen moeten worden bij spijbelen
  • Drugbeleid of stappenplan drugs in elke middelbare school (in samenwerking met CGG)

Link naar de omzendbrief PLP41: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006070737&table_name=wet

Link naar de krijtlijnen PLP41: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14606

Link naar databank aanspreekpunten: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/aanspreekpunt-lokale-politie

Laatst bijgewerkt op 03/07/2020