Noodnummer 101

RESPECT- campagne

Geweld gepleegd door burger tegen politiepersoneel is en blijft een actueel thema.
Met deze RESPECT campagne werden hoofdzakelijk twee doelstellingen beoogd: 1) een herwaardering van de doelgroep op zich (zijnde alle politiepersoneelsleden) en 2) een effectieve bewustmaking inzake de problematiek, zowel naar de burger toe als naar ieder politiepersoneelslid.
Gezien respect tweerichtingsverkeer is, richt deze campagne zich zowel naar de burger als naar alle politiepersoneelsleden. Dit vormde een cruciaal uitgangspunt in de campagne, vandaar dat in beide affiches hier aandacht aan besteed werd, met name in de slogans "Respect geven is respect krijgen" en "Wederzijds respect heelt alle wonden" .

Respect_AFFICHE1Respect_AFFICHE2

Foto's