Noodnummer 101

Bewakingscamera registreren

 

Wie een bewakingscamera heeft hangen in zijn of haar winkel, bedrijf of aan de woning, is verplicht om die te registreren bij Binnenlandse Zaken. Wij raden aan dat dit gebeurt via de website www.aangiftecamera.be. Let wel: hiervoor dient u zich aan te melden met een eID-kaartlezer of token.

 

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

  • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
  • de orde te handhaven

Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet(externe link) naleven.

Wanneer u een bewakingscamera wilt plaatsen en gebruiken, moet die voldoen aan de voorschriften van de camerawet.

Op deze regeling zijn twee uitzonderingen:

  • Bewakingscamera's die geregeld zijn door een bijzondere wetgeving zoals bijvoorbeeld de voetbalwet.
  • Bewakingscamera's op de arbeidsplaats; in de privésector moet dan cao nr.68 worden nageleefd.

 

Aangifte

Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u de politiediensten daarvan op de hoogte brengen. Op de website www.aangiftecamera.be kunt u gratis een aangifte voor camerabewaking indienen.

Meer informatie

Op de website BeSafe.be vindt u richtlijnen over de plaatsing van bewakingscamera’s en bewaring en gebruik van de gemaakte beelden. Voor mobiele camera's kan u op deze pagina terecht.