Noodnummer 101

De schoolstraat

 

 

 

Het concept ‘schoolstraat’ is sinds 20 oktober 2018 opgenomen in de Wegcode. Met een duidelijke definitie, een eigen verkeersbord en verkeersregels.


Het begrip ‘schoolstraat’ bestaat intussen al een aantal jaar. Heel wat steden en gemeenten, ook binnen onze zone, kiezen er immers al langer voor om de straten aan scholen tijdens de spitsuren tijdelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer om de verkeersveiligheid te verzekeren. Het begrip wordt nu pas officieel in de wegcode opgenomen.

schoolstraatDefinitie


De Wegcode omschrijft de schoolstraat als “een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een verplaatsbare afsluiting geplaatst is met het verkeerbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘schoolstraat’”.

Verkeersregels


In schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Gemotoriseerd vervoer is er dus niet toegelaten, behalve:

  • bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is
  • prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;
  • voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder.

Zij moeten evenwel stapvoets door de straat rijden. Bovendien zijn ze verplicht om de doorgang vrij te laten voor de voetgangers en fietsers, hen voorrang te verlenen en er zo nodig voor te stoppen. Ze mogen de voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen of hinderen.

Het is aan de wegbeheerder om te bepalen waar er een schoolstraat ingericht wordt, inclusief de wegsignalisatie die de schoolstraat en de daaraan verbonden beperkingen aanduiden.

Bekijk ook deze site: https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/