Noodnummer 101

Aanvraag wielerwedstrijd

 

Voor het organiseren van een wielerwedstrijd (organisatie/doortocht) of een veldrit is een voorafgaande toelating van de burgemeester vereist.

 

Gaat het parcours over het grondgebied van verschillende gemeenten, dan moet je de aanvraag in alle gemeenten indienen volgens de regels van die gemeente. 

De aanvraag voor een wielerwedstrijd moet je tenminste 14 weken vóór de wedstrijd indienen (in één exemplaar).

Je doet een aanvraag met het formulier 'aanvraag om vergunning van een wielerwedstrijd/veldrit'.

Dit formulier wordt dus NIET overgemaakt aan onze diensten, maar aan de stad of gemeente waar de wielerwedstrijd doorgaat of doortocht heeft. 

De wettelijke verplichtingen voor het organiseren van een wielerwedstrijd kan je in dit document lezen.