Noodnummer 101

Geen gordel op de baan komt hard aan

Het BIVV heeft een nieuwe campagne rond gordeldracht gelanceerd onder de titel "geen gordel op de baan komt hard aan". De klap van een ongeval zonder gordel zou overeenkomen met een val uit een gebouw. Aan 30 km/u wordt de smak vergeleken met een val vanop de eerste verdieping, maar aan 90 km/U stemt het overeen met een val uit het raam van de 11de etage!