Noodnummer 101

Ritsen verplicht

Sinds 1 maart 2014 is ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode. Het is een van de maatregelen om het verkeer in ons land beter te laten doorstromen en de files te verminderen. Overtreders riskeren een boete. Het gaat om een inbreuk van de eerste graad, die bij onmiddellijke inning dus 55 euro kost.

Bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen pas invoegen vlak voor de versmalling. De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook zijn verplicht om beurtelings voorrang te verlenen aan één invoegende bestuurder. Wanneer zowel op de linker als de rechterrijstrook niet kan gereden worden, moet eerst voorrang worden verleend aan een bestuurder op de rechterrijstrook en daarna aan een bestuurder op de linkerrijstrook.

Tot op vandaag was er geen wettelijk kader voor ritsen. Het was gebaseerd op hoffelijkheid.