Noodnummer 101

Fietscontroles

Naar school fietsen wordt aangemoedigd, maar het moet wel op een veilige manier kunnen. Naast een aangepaste infrastructuur en het respecteren van de  verkeersregels door alle weggebruikers, is het rijden met een fiets die in orde is noodzakelijk voor de veiligheid van de fietser.

In het kader van het zonale verkeersactieplan organiseert de lokale politie in de maanden oktober en november preventieve fietscontroles in de lagere en middelbare scholen. De politie komt ter plaatse en controleert de fietsuitrusting. Wanneer de fiets niet in orde is, wordt er een fietskaart meegegeven waarop de tekortkoming wordt aangestipt. De fietser krijgt dan de gelegenheid om zijn fiets thuis in orde te laten stellen. De leerkracht of de politie verifieert na die periode of de fiets in orde is.

Aansluitend op de preventieve controles worden op de openbare weg repressieve controles gehouden en worden boetes uitgeschreven.

Wenst u in uw school een - gratis - preventieve fietscontrole te organiseren? Neem dan contact met uw lokale politiepost. De contactgegevens kan u vinden via het kaartje bovenaan.