Noodnummer 101

Integrale kwaliteitszorg

  

 

De dienst integrale kwaliteitszorg staat in voor de kwaliteitszorg en organisatiebeheersing (intern toezicht).

Deze dienst ondersteunt de korpsleiding bij het op koers houden van de organisatie. De bestemming van het politiebedrijf wordt door de korpsoverheden, de burgemeesters en de procureur, bij middel van strategische doelstellingen vastgelegd in een zonaal veiligheidsplan voor een periode van 4 jaar. Deskundige ondersteuning wordt geboden bij de ontwikkeling, opvolging en evaluatie van de actie- en verbeterplannen. Aan de hand van stuurborden worden de resultaten van de werking van de organisatie in beeld gebracht.

Met behulp van statistische en geografische meetinstrumenten wordt de evolutie van de veiligheid en leefbaarheid in onze politiezone op de voet opgevolgd. Op die manier kan de korpsleiding doelgericht besturen door middel van monitoring van de resultaten.

In een streven naar een voortdurende verbetering van ons politiebedrijf wil de dienst integrale kwaliteitszorg tevens een antwoord bieden op alle interne vragen naar inhoudelijke en methodologische ondersteuning. In samenspraak met de collega's worden specifieke instrumenten en producten ontwikkeld om de interne werking te vergemakkelijken en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Om dit alles in de praktijk te kunnen brengen staat de dienst integrale kwaliteitszorg onder andere in voor:

  • De opmaak van het zonaal veiligheidsplan
  • Het ontwikkelen van praktische managementinstrumenten en het ondersteunen van het gebruik
  • Het uitvoeren van strategische analyses in prioritaire aandachtsgebieden
  • Het ontwikkelen, begeleiden van de uitvoering en evaluatie van actieplannen en verbetertrajecten
  • Het bieden van ondersteuning bij de opmaak van werk- en beleidsdocumenten
  • Het uitvoeren van procesgerichte analyses van deelwerkingen van het korps
  • Het in beeld brengen en analyseren van de resultaten van het korps

 

Contactgegevens: 

Adviseur Marc Doize
Diensthoofd/beleidsadviseur/strategisch analist
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Tel.: 057 230 524
E-mail: marc.doize@police.belgium.eu
  
 

Integrale Kwaliteitszorg

De dienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aan hen toegewezen tuchtonderzoeken (intern toezicht) ten behoeve van de gewone en hogere tuchtoverheid, en werkt samen met het Vast Comité P, de algemene inspectie van de geïntegreerde politie en in voorkomend geval met toezichtdiensten van andere politiekorpsen.

Op basis van de uitgevoerde klachtonderzoeken door de lijnverantwoordelijken, van de aan hen opgedragen dossiers, formuleert zij op beleidmatig vlak adviezen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Contactgegevens:

Interne Kwaliteitszorg
Ter Waarde 54
8900 Ieper
  
Tel.: 057 230 518
E-mail: PZ.arroieper.IKZ@police.belgium.eu