Noodnummer 101

Tip: Schade aan voertuigen door putten in wegdek

Met het barre winterweer krijgen vele wegen het hard te verduren en ontstaan er putten in het wegdek, soms met schade aan voertuigen tot gevolg. Bij de politie krijgen we van misnoegde bestuurders vaak de vraag op wie de schade verhaald kan worden als een wagen door de slechte staat van het wegdek beschadigd raakt.

In principe is de wegbeheerder (gemeentebestuur voor gemeentewegen en gewestelijke overheid voor gewestwegen) verplicht om de openbare weg ten allen tijde in veilige staat te onderhouden. De overheid moet dus de nodige maatregelen nemen om gevaarlijke situaties en schadegevallen te voorkomen.

Als u van oordeel bent dat de wegbeheerder in gebreke gebleven is en u daardoor schade opgelopen hebt, kan u proberen het geleden nadeel op hen te verhalen.

In de praktijk zal het de rechter zijn die naderhand oordeelt ofde betrokken overheid een fout gemaakt heeft, als er een bewijzende oorzaak is die aantoont dat uw schade te wijten is aan de fout van de overheid (is er een oorzakelijk verband tussen fout en schade?)

Informeer alvast bij uw verzekeraar of u voor schade aan uw auto bij hem kan aankloppen, want let op: als er enkel en alleen schade is aan de banden en/of velgen, komen vele (omnium)verzekeraars niet tussen (dit om te vermijden dat slechtparkeerders of roekeloze chauffeurs herhaaldelijk de kostprijs voor hun banden en velgen trachten te recupereren).

Schade aan uw voertuig door een slecht wegdek blijkt in de praktijk erg moeilijk op anderen te verhalen. Het enige wat we u als bestuurder kunnen aanraden is om uw rijstijl in de wintermaanden aan te passen.