Noodnummer 101

Be-Alert: automatisch alarm

In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. BE-Alert is een alarmeringstool die de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie, sneller en duidelijker wil verwittigen en zo goed mogelijk wil informeren. De manier waarop je wordt verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal vlak.

Met BE-ALERT, verschaft het Crisiscentrum eveneens een concrete en rechtstreekse hulp aan de bevoegde overheden door een geautomatiseerd en modern systeem voor de alarmering van de bevolking ter beschikking te stellen voor haar veiligheid.

Afhankelijk van de aard en omvang van de noodsituatie, kan je gemeente, provincie of de Minister van Binnenlandse Zaken via BE-Alert een bericht uitsturen met de nodige aanbevelingen voor jouw veiligheid. 

Om deze via BE-ALERT verzonden boodschappen te ontvangen moet je wel ingeschreven zijn. Inschrijven kan via http://be-alert.be/