Noodnummer 101

Parkeerkaarten voor gehandicapten

Naar aanleiding van het aanhoudende misbruik/verkeerdelijk gebruik van parkeerkaarten voor gehandicapten, willen wij de inwoners van de zone nogmaals informeren over het correcte gebruik van deze kaart.  Vaak betreft het de kaart van een overleden persoon die in circulatie blijft. 

 

Je mag overal in België parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap (plaatsen aangeduid met een bord of op de grond).

  • Onderteken voor gebruik je kaart in het daarvoor voorziene vakje.
  • De kaart is persoonlijk en mag niet gebruikt worden als je zelf niet in het voertuig zit.
  • Leg de kaart vooraan in het voertuig op het dashboard zodat het symbool van de rolstoel goed zichtbaar is.
  • Let er op of de plaats niet gereserveerd is voor bewoners. De bewonersplaatsen zijn te herkennen aan het "P-bord", met als onderbord "bewoners

 

Bij overlijden moet iemand (een naaste, een vriend, een buurman,…) de kaart aan de gemeente afgeven of naar opsturen naar het adres links onderaan op de voorzijde van uw kaart, onder het symbool van de persoon in een rolstoel.

 

 

U kan deze website consulteren voor meer informatie