Noodnummer 101

Opvang van nabestaanden bij een overlijden

 

Het zorgteam van de Lokale Politie ARRO IEPER biedt een professionele slachtofferbejegening bij een overlijden. Het zorgteam is hiervoor altijd terugroepbaar, ook buiten de kantooruren via een permanentiedienst.


In eerste instantie staat het zorgteam in voor de slechtnieuwsmeldingen aan de nabestaanden, dit conform de ministeriële richtlijn. Hiervoor worden vaak ook vrijwilligers uit andere diensten ingezet, zodat er altijd iemand beschikbaar is.  In 2016 waren er 108 slechtnieuwsmeldingen bij een overlijden, wat dus neerkomt op 2 per week.


Het zorgteam zorgt in dit kader voor een correcte eerste opvang van de familie/nabestaanden van het slachtoffer, of bijstand aan andere betrokken personen.  De nodige informatie en inlichtingen wordt ter beschikking gesteld van de nabestaanden.
In het kader van het onderzoek wordt door het zorgteam ook bijstand geboden tijdens 'de laatste groet/waardig afscheid' aan de overledene of wordt er indien nodig ingestaan voor andere onderzoeksverrichtingen zoals emotionele getuigenverhoren.


Tenslotte is het zorgteam de brugfunctie tussen de politie en de hulpverlening. Er wordt gezorgd voor een correcte doorverwijzing van de mensen naar de  slachtofferhulp. Met de hulpverlening onderhoudt het zorgteam daarom een actieve samenwerking, ondermeer tijdens overlegvergaderingen en door middel van samenwerkingsakkoorden.
Indien nodig organiseert het zorgteam een hercontactname of een plaatsbezoek, waarbij de nodige opvang en bijstand wordt geboden aan de nabestaanden van het slachtoffer. Eventueel wordt er ingestaan voor een teruggave van de persoonlijke bezittingen  aan de nabestaanden.