Noodnummer 101

Verdachte mail: Aanmaning van Federale Politie Incassodienst

 

 

 

Wij krijgen opnieuw meldingen van verdachte mails. Deze keer gaat het over een aanmaning van de Federale politie Incassodienst. Dit is een vorm van fraude, ga hier niet op in! Hieronder een voorbeeld van de mail:

Bij deze willen wij u per mail mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan wegens het overtreden nog een bedrag van een verkeersvoorschrift. Wij hebben u per brief verzocht om de betaling te voldoen. Hiervoor hebt u al een herinnering ontvangen. Het openstaande bedrag is tot op heden (nog) niet voldaan.

Informatie over de overtreding en de onmiddelijke schikking

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom gewone wegen, met 18 km/h

Datum: 16-10-2017

Tijdstip: 18:32

Toegelaten snelheid: 70 km/h

Gemeten snelheid: 88 km/h

Gecorrigeerde snelheid: 83 km/h

Fotofilmnummer: 8085819

Zaaknummer: 953766

Opgelegde sanctie: €113,00 De sanctie is gebaseerd op de gecorrigeerde snelheid.

Administratiekosten: €3,50
Te betalen: €116,50 Betalen

U bent verplicht het openstaande bedrag te betalen. Het volledige bedrag van €116,50 moet uiterlijk 05-03-2018 zijn bijgeschreven op het rekeningnummer: BE77 7370 4731 6542 te name van Federale Politie.

De betalingskenmerk 8410-8378-6812-3596. Let op u kunt geen betalingsregeling meer treffen. Niet betalen Wij zijn dan genoodzaakt beslag te leggen op uw rekening. Bent u het niet eens met de beschikking ? Dan kunt u na de betaling in hoger beroep gaan bij de officier van justitie van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM). Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend, Federale Politie

Een gelijkaardige mail kan je hier nalezen

De politie doet dergelijke zaken niet via mail. Ook is het verplicht om de locatie van de overtreding aan te geven, wat niet het geval is in deze mail. De termen en werkwijze zijn ook volgens de principes in Nederland, terwijl de overtreding zogezegd in België werd vastgesteld. Tenslotte is er ook nog het mailadres, dat door geen enkele instantie in België wordt gebruikt. Ga hier dus niet op in! Hebt u toch de boete betaald? Doe dan aangifte bij uw lokaal commissariaat.