Noodnummer 101

Elektronische identiteitskaart kwijt of gestolen?

 

Sinds juni 2018 een nieuwe ministeriële omzendbrief van kracht aangaande de diefstal, vernietiging of verlies van een identiteitskaart, kids-ID of verblijfplaats/vreemdelingenkaart.

Als je één van bovenstaande documenten verliest, verwittig je best het eerst onmiddellijk DOC Stop 0800 2123 2123.

Via deze weg zal je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd worden, waardoor misbruik onmogelijk wordt.

Bij verlies ga je tijdens de kantooruren het best naar je gemeentehuis aangifte doen.

 

Wanneer het duidelijk gaat om diefstal of een verlies/diefstal/vernieling van je vreemdelingenkaart buiten de kantooruren dien je aangifte te doen bij onze politiediensten, mét een pasfoto. Wij zullen dan proces-verbaal opstellen.

 

Er is echter een verandering in de procedure: voorheen kon men binnen een periode van zeven dagen nog melden dat het identiteitsdocument werd teruggevonden. De procedure werd dan ingetrokken. Om identiteitsfraude tegen te gaan kan dit vanaf 1 juni 2018  niet meer.

 

Vooraleer je naar het gemeentehuis gaat of politie komt aangifte doen, kijk nog eens goed na of je identiteitsdocument niet ligt in de auto, de keuken, een andere jas, om de kosten van de nieuwe identiteitsdocumenten te vermijden.

 

eID gestolen?

- Verwittig DocStop 

- Doe aangifte bij de politie – u krijgt een vervangingsattest.

- Vraag met dit attest een nieuwe eID aan bij de gemeente.

 

 

Portefeuille met eID + rijbewijs, bankkaart, … verloren?

- Verwittig Docstop voor uw eID en rijbewijs. Laat uw bankkaarten blokkeren. Neem contact op met Cardstop voor meer informatie over het blokkeren van betaalkaarten.

- Doe aangifte bij de politie – u krijgt een vervangingsattest.

- Vraag met dit attest een nieuwe eID aan bij de gemeente.

 
 
 

Enkel eID verloren of beschadigd?

- Bij verlies: verwittig DocStop. Bij beschadiging is dit niet nodig.

- Vraag op eigen initiatief een nieuwe eID aan bij de gemeente.

- Aangifte bij de politie is NIET nodig.

 

 
 
uitlegeid