Noodnummer 101

Drones: vlieg er niet zomaar in

 

 

 

Drones worden alsmaar populairder, maar de wetgeving rond het gebruik is niet voor iedereen even duidelijk.  Deze vliegende toestellen bestaan in verschillende categorieën, van recreatief tot professioneel. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de drones per klasse en de voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn:

 

Drone 

Meer details over vrijetijdsgebruik van drones kan je in deze flyer vinden. 

De FOD Mobiliteit  heeft ook enkele wettelijke bepalingen vastgelegd voor het vrijetijdsgebruik van drones:

  • Vrijetijdsgebruik van drones is enkel toegestaan op een privaat terrein of op een modelluchtvaartterrein.
  • Respect voor het privéleven: verwittig je buren wanneer je een drone gebruikt.
  • Als je filmt, maak je geen beelden zonder dat de betrokkene vooraf om toelating werd gevraagd. Deze beelden mogen uitsluitend gemaakt worden voor eigen gebruik, niet voor publieke of commerciële doeleinden.
  • Het is verplicht om te vliegen op zicht, op een veilige afstand van gebouwen of personen en met aandacht voor de maximaal toegestane vlieghoogte (10 meter).
  • De piloot is verantwoordelijk voor zijn toestel: als je minderjarig bent, zijn je ouders aansprakelijk. 

Voor meer info kan je de volgende websites raadplegen:

https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones

https://www.beuas.be/nl