Noodnummer 101

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Het systeem van de Gemeentelijke administratieve sancties (kortweg GAS) binnen het gerechtelijk arrondissement Ieper werd om de volgende redenen ingevoerd:

  • GAS heeft als doel te vermijden dat daders een gevoel van straffeloosheid krijgen bij het voeren van bepaalde feiten die steevast tot seponeren leidden
  • Minder ernstige gedragingen die als storend overkomen kunnen via GAS oor de gemeente bestraft worden
  • GAS zorgt voor de aanpak van overlast en beteugeling hierin
  • Tot slot  werd GAS ingevoerd om te vermijden vermijden dat sanctionering en administratieve sancties in het strafrecht terechtkomen.

Voor GAS zijn er enkele beperkingen opgesteld, namelijk:

  • Er moet een gemeentelijk reglement gestemd zijn waarin zowel de bestrafbare gedragingen als de eigenlijke sancties voorzien zijn
  • GAS geldt enkel vanaf de leeftijd van 16 jaar
  • Het feit wordt gepleegd in de gemeente waar het strafbaar gesteld is

De wet kwam er nadat er (nationaal) werd geopperd dat bepaalde overtredingen uit het strafwetboek best gedepenaliseerd zouden worden. De bedoeling bestond erin deze artikelen volledig uit het strafwetboek te lichten en niet langer strafbaar te stellen. De gemeentes moesten dan een eigen reglement stemmen waarin ze deze artikelen met administratieve sancties zouden sanctioneren.

Binnen de PZ Arro Ieper zien we dat de gemeentes Ieper, Wervik en Heuvelland hun algemeen politiereglement volledig in GAS geïmplementeerd hebben.

De andere gemeenten van de zone hebben dit niet gedaan.

Alle gemeenten met uitzondering van Moorslede en Heuvelland hebben de overlastartikelen die destijds voorzien waren door titel 10 van het strafwetboek geïmplementeerd in GAS.

Voor de specifieke werking van GAS voor uw stad of gemeente gaat u best langs op de stedelijke of gemeentelijke website.