Noodnummer 101

Slachtoffer

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Dan heeft u recht op een goede opvang door de politie. De politie kan u op verschillende manieren helpen:

  • Informatie geven
  • Praktische hulp
  • Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening

U mag deze hulp van elke politieambtenaar verwachten.
 

Gespecialiseerde hulp

Sommige ervaringen zijn erg schokkend. Dodelijke verkeersongevallen, (zelf-)moord, gezinsgeweld, rampen, ... zijn zwaar om te verwerken. De politiezone heeft een speciale dienst, het zorgteam. Deze politiemensen staan u bij tijdens moeilijke periodes.

Daarnaast zijn er nog andere organisaties die hulp verlenen. De politie kan u doorverwijzen of u kan zelf contact opnemen.

Centrum Algemeen Welzijnswerk CAW Centraal West-Vlaanderen

Het CAW biedt aan slachtoffers:

  • Emotionele ondersteuning en begeleiding
  • Informatie en advies
  • Administratieve en praktische ondersteuning

Contactgegevens:

CAW Centraal West-Vlaanderen
Maloulaan 43 - 8900 Ieper
Tel. 057 22 09 20 (ma, woe, do, vrij van 9-12 uur en di van 13.30-16 uur)
E-mail: onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
http://www.cawcentraalwestvlaanderen.be/

Justitiehuis Ieper

In het justitiehuis kan u terecht voor:

  • Eerste hulp bij juridische vragen
  • Informatie en bijstand

Contactgegevens:

Justitiehuis Ieper
R. Colaertplein 31 - 8900 Ieper
Tel. 057 22 71 70
E-mail:justitiehuis.ieper@just.fgov.be