Noodnummer 101

Preventie

De lokale politie hecht veel belang aan preventie.

preventie tot interventie

De preventiedienst ontwikkelt projecten en acties om te voorkomen dat de inwoners van de politiezone het slachtoffer worden van criminaliteit of overlast.

Prioriteit

Omdat informeren en sensibiliseren hierbij een prioriteit is, worden de preventieactiviteiten steeds in samenwerking met andere diensten - zowel intern als extern - georganiseerd.

De preventiedienst coördineert en ondersteunt.

                    

Taken

De preventiedienst werkt onder meer rond de volgende thema's:

Wil je deelnemen aan een project? Heb je een idee voor een project? Laat het weten!

Contactgegevens:

Preventiecoördinator
Ter Waarde 54
8900 Ieper
  
Tel.: 057 230 517
Fax: 057 218 853
E-mail: pz.arroieper.preventie@police.belgium.eu

Broodzak_RECTO