Noodnummer 101

Lokaal commissariaat Staden

Openingsuren

Werkdagen van 8:00 - 12:00 uur
Maandag van 8:00 - 12:00 uur en 13:00 - 19:00 uur
 

 

  

De gemeente Staden behoort, samen met de negen andere gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Ieper, tot de politiezone Arro Ieper (5462), waarvan het hoofdcommissariaat gevestigd is in Ter Waarde 54 te 8900 Ieper (Tel. 057 230 500).

Wij beschikken over een coördinator, drie wijkagenten, een steunteam en een administratief medewerker. Daarenboven kunnen wij beroep doen op de deskundige ondersteuning van centrale diensten als de technische verkeerseenheid, de dienst slachtofferhulp ... Deze diensten zijn gevestigd op het hoofdcommissariaat.

  

Wijkwerking

Dagelijks zijn de wijkagenten in de deelgemeente aanwezig. Zo voelen ze de sfeer in de buurt goed aan en ze vangen signalen van onrust en onveiligheid goed op. De wijkagenten werken preventief. Ze staan in voor orde, rust en veiligheid in de wijk. De wijkagenten zijn vaak aanwezig in het straatbeeld en bijgevolg zijn ze goed bereikbaar. Aarzel niet om uw wijkagent aan te spreken.

 

Coördinator

Hoofdinspecteur Ignaas Vanelslander

 

Administratief medewerker

Rita Leenknegt

  

Steunteam

Inspecteur Kurt Vandekinderen

Inspecteur Johan Casier

 

Wilt u de site van de gemeente bekijken, klik dan op www.staden.be.

 
    
Voor dringende tussenkomsten kan u terecht op tel. nr. 101. Buiten de diensturen kan u terecht op:
 
Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Tel.: 057 230 500