Noodnummer 101

LC Zonnebeke (2)

Lokaal commissariaat Zonnebeke

Openingsuren

Werkdagen van 9:00 - 12:00 uur
Woensdag van 9:00 - 12:00 uur en van 13:30 - 18.30 uur

 

 

 

 

De gemeente Zonnebeke maakt deel uit van de politiezone Arro Ieper. Deze politiezone omvat de tien gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Ieper: Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Moorslede, Poperinge, Staden, Vleteren, Wervik en Zonnebeke.

De lokale commissariaten staan in voor het onthaal en de wijkwerking van hun gemeente. 

Dienstomschrijving

  • Opsporen overtredingen, wanbedrijven, misdaden en deze ter kennis brengen van het Openbaar Ministerie
  • Aanhouden van personen
  • In beslag nemen van voorwerpen die bestemd waren, gediend hebben voor of voortspruiten uit een gepleegd misdrijf
  • Politie op het wegverkeer en bijzondere wetten
  • Zorgen voor veiligheid bij manifestaties (stoeten, concerten ...)
  • Nemen van maatregelen van gevaarlijke krankzinnige of loslopende gevaarlijke dieren
  • Nemen van identiteitscontroles
  • Aangifte van goederen en verloren voorwerpen
  • Ter hand stellen van gerechtsbrieven en deurwaardersexploten
  • Aangifte van springtuigen (DOVO)

  

Onthaal  

Het onthaal wordt hoofdzakelijk verzorgd door de twee inspecteurs van het steunteam. Zij staan in voor de eerste opvang en de afhandeling van bepaalde zaken zoals aangifte: verlies, diefstal, beschadigingen,... en het eventueel doorverwijzen van mensen naar gespecialiseerde diensten. Het steunteam verleent ook bijstand aan het hoofdcommissariaat te Ieper (bv. gevangenentransport, verkeerscontroles, interventies, grote manifestaties ...)  
 

Wijkwerking

De wijkinspecteurs zijn belast met allerlei taken die nauw met de bevolking verbonden zijn (bv. adreswijzigingen, verklaringen afnemen in opdracht van het parket, geschillen oplossen, instaan voor de veiligheid en de openbare orde en netheid, allerhande informatie inwinnen, bijstand verlenen aan manifestaties ...).
 

Dringende hulp en interventies buiten de openingsuren van het lokaal commissariaat.

Voor de dringende interventies dient er beroep gedaan te worden op de interventiedienst van de politiezone. De interventieploegen zijn permanent aanwezig en kunnen opgeroepen worden via de eigen dispatching van de lokale politie Arro Ieper op het telefoonnummer 057 230 500 of het noodnummer 101. Er wordt dan onmiddellijk een ploeg gestuurd.
 

Buurtinformatienetwerk Zonnebeke

Wilt u zich actief inzetten voor een veilige buurt? Dan kan u meewerken aan het Buurt Informatie Netwerk van Zonnebeke, kortweg BIN genoemd. De werking is simpel. De politie ontvangt melding van verdacht gedrag of misdaad. Zij lichten onmiddellijk en tegelijkertijd alle aangesloten mensen in met een sms-bericht. Dit bericht is beknopt, meer informatie wordt doorgegeven per e-mail. U wordt gevraagd om uit te kijken naar verdachten en extra op uw hoede te zijn. U kan zelf ook verdachte handelingen melden aan de lokale politie Arro Ieper – Tel.: 057 230 500.

De kost voor het sms-verkeer bedraagt € 12 per jaar, maar omdat de gemeente Zonnebeke per deelnemer een tussenkomst doet van € 7, kan u deelnemen aan het BIN voor € 5 per jaar. 

 
Coördinator


Hoofdinspecteur Nico Van Oost

 
Administratief medewerker

Sabine Devloo

 
Steunteam


Inspecteur Johan Vandenbussche

Inspecteur Wendy Rogge

Inspecteur Dirk Delanghe

 

Wilt u de site van de gemeente bekijken, klik dan op www.zonnebeke.be.

  

Voor dringende tussenkomsten kan u terecht op tel. nr. 101. Buiten de diensturen kan u terecht op:

 
Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Tel.: 057 230 500