Noodnummer 101

Lokaal commissariaat Heuvelland

Openingsuren

Werkdagen: 08:00 - 12:00 uur
Dinsdag van 08:00 - 12:00 uur en van 15:00 - 19:00 uur

  

Het lokaal commissariaat Heuvelland staat in voor de veiligheid van de gemeente. Het houdt toezicht op het wegverkeer, spoort overtredingen op en ziet toe op de veiligheid bij grote manifestaties. Daarnaast staat het lokaal commissariaat ten dienste van de inwoners via de wijkwerking, het onthaal en diensten als afwezigheidstoezicht, techno-preventief advies en het BIN-netwerk.

Heuvelland behoort sinds 1 januari 2002 tot de politiezone Arro Ieper. De andere gemeenten in de zone zijn: Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Moorslede, Poperinge, Staden, Vleteren, Wervik en Zonnebeke. De politiezone is daarmee in oppervlakte één van de grootste van het land. 
 

Dienstverlening

In het lokaal commissariaat kan u terecht voor klachten, aangiften of informatie. Bijvoorbeeld bij diefstal, verlies van uw identiteitskaart, gevonden en verloren voorwerpen, aanvragen voor vakantietoezicht, klachten rond bezoekrecht ... Een deel van deze zaken kan u ook online op www.policeonweb.be.

Andere diensten worden centraal voor de hele zone ingericht in het hoofdcommissariaat te Ieper:

  • Interventie (24 uur op 24 permanentie om oproepen 101 af te handelen)
  • Lokale recherche
  • Milieuteam (alle milieudelicten, zoals bv. geluidshinder)
  • Preventiecoördinator (drugs- en geweldpreventie, fuifbeleid ...)
  • Verkeersdienst
  • Wapens (wapenvergunningen ...)
  • Zorgteam (slachtofferzorg ...)

 

Wijkwerking

Heuvelland heeft drie wijkinspecteurs die zo veel mogelijk aanwezig zijn in hun wijk. Ze staan in voor de orde, rust en veiligheid in de wijk. Andere taken zijn bv. adreswijzigingen vaststellen of inlichtingen inwinnen. U kan met al uw vragen of opmerkingen bij hen terecht. Aarzel dus niet om de wijkinspecteurs aan te spreken of te contacteren. Zo nodig verwijzen ze u door naar een andere dienst.

Wilt u de wijkinspecteur voor uw adres kennen, surf dan naar homepagina en druk op de knop "Wie is je wijkinspecteur". Kies dan uw gemeente en straat uit de lijst en de foto van uw wijkinspecteur met zijn gegevens verschijnt op het scherm.
 

Techno-preventief advies

Wenst u advies over de beveiliging van uw woning of bedrijf, neem dan contact op met het lokaal commissariaat. Een deskundige komt vervolgens bij u langs om een analyse te maken van de beveiliging van uw gebouw en zal tips en advies geven.
 

Buurtinformatienetwerk Heuvelland-Mesen

Het buurtinformatienetwerk is opgericht om het contact tussen politie en burgers te verstevigen. Wanneer de politie weet heeft van een verdachte handeling of misdrijf, krijgen alle leden van het BIN-netwerk onmiddellijk bericht via sms en e-mail. Is er bijvoorbeeld vals geld in omloop, dan kan de politie via het BIN-netwerk onmiddellijk alle aangesloten leden verwittigen. Iedereen kan zelf ook verdachte handelingen melden aan de politie. Er wordt hiervoor enkel een kleine bijdrage gevraagd in de sms-kosten (max. 12 euro per jaar). 

 

Coördinator

Hoofdinspecteur Paul Carbon

 

Administratief medewerker

Petra Coopman

 

Steunteam

Inspecteur Hendrik Suffys 

Inspecteur Giovani Beele

Inspecteur Bram Bamelis
 

Wilt u de site van de gemeente bekijken, klik dan op www.heuvelland.be.

 

Voor dringende tussenkomsten kan u terecht op tel. nr. 101. Buiten de diensturen kan u terecht op: 

 
Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Tel.: 057 230 500