Noodnummer 101

Slachtoffer

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Dan heeft u recht op een goede opvang door de politie. De politie kan u op verschillende manieren helpen:

  • Informatie geven
  • Praktische hulp
  • Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening

U mag deze hulp van elke politieambtenaar verwachten.
 

Gespecialiseerde hulp

Sommige ervaringen zijn erg schokkend. Dodelijke verkeersongevallen, (zelf-)moord, gezinsgeweld, rampen, ... zijn zwaar om te verwerken. De politiezone heeft een speciale dienst, het zorgteam. Deze politiemensen staan u bij tijdens moeilijke periodes.

Daarnaast zijn er nog andere organisaties die hulp verlenen. De politie kan u doorverwijzen of u kan zelf contact opnemen.

 

Gespecialiseerde hulp door iemand van PZ ARRO Ieper

Wenst u iemand te spreken of heeft u gespecialiseerde hulp nodig van iemand van ons zorgteam, klik dan verder naar het item ‘Het Zorgteam’. De link kan u vinden in de balk, links van dit tekstvak. Is de informatie die u daar vindt onvoldoende of wenst u meer gespecialiseerde uitleg van iemand van het zorgteam, maak dan een afspraak door gebruik te maken van dit mailadres: pz.arroieper.slb@police.belgium.eu 

Geef een omstandige uitleg van uw wensen en stel desgevallend zelf een aantal data en uren door waarvan u nu al weet dat u vrij bent. U wordt per kerende door een personeelslid van het zorgteam gecontacteerd.

Let wel: enkel op afspraak. Hou hier dan ook rekening mee. 

 

Centrum Algemeen Welzijnswerk CAW Centraal West-Vlaanderen

Het CAW biedt aan slachtoffers:

  • Emotionele ondersteuning en begeleiding
  • Informatie en advies
  • Administratieve en praktische ondersteuning

Contactgegevens:

CAW Centraal West-Vlaanderen
Maloulaan 43 - 8900 Ieper
Tel. 057 22 09 20 (ma, woe, do, vrij van 9-12 uur en di van 13.30-16 uur)
E-mail: onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
http://www.cawcentraalwestvlaanderen.be/

Justitiehuis Ieper

In het justitiehuis kan u terecht voor:

  • Eerste hulp bij juridische vragen
  • Informatie en bijstand

Contactgegevens:

Justitiehuis Ieper
Ter Waarde 50 - 8900 Ieper
Tel. 057 22 71 70
E-mail:justitiehuis.ieper@wvg.vlaanderen.be
 

In het justitiehuis kan men tercht voor informatie over juridische bijstand (rechten en plichten allerhande). Ook daar kan u enkel terecht mits het maken van een afspraak. Deze afspraak kan enkel doorgaan op maandag tussen 13.30 uur en 17.30 ur. Hou hier dan ook rekening mee.