Noodnummer 101

Bestuur

 

De lokale politie Arro Ieper is een meergemeentenzone, waar de tien gemeenten van het arrondissement Ieper deel van uitmaken.

Bevoegdheden die in een ééngemeentezone uitgeoefend worden door het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad, worden in een politiezone met verschillende gemeenten de verantwoordelijkheid van het politiecollege en de politieraad.

Op gemeentelijk niveau blijven de lokale besturen wel bevoegd voor het uitvaardigen van reglementen en verordeningen.

Ook de gerechtelijke overheid, onder leiding van de procureur des Konings, heeft een impact op de werking van de lokale politie. Afspraken tussen het parket, het politiecollege en de politie worden vastgelegd in de zonale veiligheidsraad.