Noodnummer 101

Zonale verordening PZ Arro Ieper

 

De politiezone Arro Ieper heeft een zonale verordening opgesteld die toegepast wordt in alle gemeenten.

  

U kan deze verordening nalezen door hier te klikken.